Produkciós asszisztens - 2024 képzés

Produkciós asszisztens képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Nem értelmezhető (ágazaton kívüli)
 • Szakképesítés azonosító száma: 02115005
 • Szakképesítés megnevezése: Produkciós asszisztens
 • KEOR kód: 0211 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Produkciós asszisztens - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Produkciós asszisztens képzés munkaterülete:

  A produkciós asszisztens forgatókönyv alapján gyártási tervet készít. Heti és napi diszpozíciós terveket készít. Kelléklistát állít össze. Összeállítja a szereplők és a statisztéria képenkénti igényeit. Terepszemlét végez a helyszínek kiválasztása után, segédkezik a forgatási engedélyek beszerzésében. Megszervezi a stáb utaztatását, szállítását, összeállítja a stáblistát. Részt vesz a dokumentációs munkában (bizonylatolás, elszámolás, irattárazás).

 • Produkciós asszisztens képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Produkciós asszisztens képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 350 óra
 • Maximális óraszám: 420 óra
 • Produkciós asszisztens képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A mozgóképipar, Magyarország egyik legjelentősebb bevételét generálja, hatással van a turizmusra is. A nemzetközi produkciók és koprodukciók egyre növekvő száma teszi szükségessé a produkciós asszisztens képesítés megszerzését. A hazai és nemzetközi produkciók igénylik a fenti képesítéssel rendelkező szakemberek tevékenységét. Magyarországra egyre több nemzetközi mozgóképipari projekt jön, ami indokolja, hogy a jelen képesítést szerzett munkaerő hatékonyan legyen képes dolgozni ezekben a produkciókban, értse és alkalmazza, legalább egy idegen nyelven (angol) szakmai ismereteit. Jelenlegi tapasztalataink szerint, elsősorban vállalkozóként foglalkoztatja a produkció őket, ezért szükséges a szigorúan vett szakmai ismeretek mellett a képzésben résztvevőknek megismerniük tevékenységük jogigazdasági környezetét is.

 • Produkciós asszisztens képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Produkciós asszisztens képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Produkciós asszisztens képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  Nincs

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Produkciós asszisztens gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga megkezdésének feltétele a vizsga előtti 15. naptári napig a vizsgaszervezőnél leadott következő anyagok: Záródolgozat

  Az egyes vizsgarészek tartalmi és formai követelményei:

  1. Záródolgozat:

  A vizsgázó szakmai képességeit reprezentáló összetett munka, mely a képzés gyakorlati tartalmának elsajátításáról ad képet. Tartalma: Forgatókönyvrészlet (3 kép) gyártási tervének elkészítése, melyben az alábbiakra térjen ki:

  • Színész és statiszta listák képekre bontva
  • Berendezés és kelléklista
  • A kiválasztott helyszínek terepszemléje
  • Forgatási engedélyek beszerzése
  • Stáb mozgatásának megtervezése
  • Heti és napi diszpozíciós terv elkészítése
  • Dokumentációs munka

  Terjedelme: maximum 3 oldal. A záródolgozat bemutatásának időtartama: 5 perc

  2. A vizsgabizottság előtti gyakorlati feladat

  Gyakorlati feladat: A vizsgán megadott forgatókönyv részlet diszpozíciós könyvének, gyártási tervének és napi diszpozíció elkészítése moviemagic szoftver segítségével, excel formában, magyar és angol nyelven. A gyakorlati feladat megismerésének és végrehajtásának ideje: 25 perc

  3. A záródolgozathoz, a prezentációhoz, és a gyakorlati feladathoz kapcsolódó szakmai beszélgetés

  Szakmai beszélgetés: A záródolgozat a prezentáció és a gyakorlati feladat bemutatását követően a vizsgázó a gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés keretében válaszol a hozzáintézett kérdésekre. A vizsgázó az egyéni szakmai tevékenységhez kapcsolódó munkáit, a tanulmányai során megszerzett ismereteit szakmai portfólió keretében mutatja be. Rendezővel, színészekkel, operatőrrel, illetve stábtagokkal való kommunikáció bemutatása egy adott technikai forgatókönyv alapján.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  • A záródolgozat bemutatása: 5 perc
  • A gyakorlati feladat megoldása: 25 perc
  • Szakmai beszélgetés: 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu