Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő - 2024 képzés

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Épületgépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07324007
 • Szakképesítés megnevezése: Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő
 • KEOR kód: 0732 Építőipar, magas- és mélyépítés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő képzés munkaterülete:

  A vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő a különböző technológiai vízkezelő rendszerek, uszodák, fürdők, házi medencék, vízgépészeti- és csatorna berendezések, szivattyúk, vízés szennyvízkezelő berendezések, közmű és technológiai készülékek, szerelvények beszerelését, beüzemelését és karbantartását végzi. Munkája során beépíti a vízgépészeti és technológiai berendezéseket: csatlakoztatja a technológiai, víz, fűtési, lefolyó, villamos energiaellátó és kisfeszültségű vezérlő hálózatokhoz; biztosítja a beüzemelés feltételeit. Elvégzi a berendezések felújítási, javítási, karbantartási és időszakos ellenőrzési munkáit; üzemelteti a vízgépészeti és technológiai berendezéseket. Szakszerűen használja a szereléshez szükséges anyagokat, szerszámokat, munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket.
  Ismeri az általa üzemeltetett berendezések és rendszerek működését, jellemző paramétereit, azok optimális és betartandó értékeit. Ismeri az üzemeltetés feladatait és beavatkozási lehetőségeit. Munkáját a vonatkozó technológiai utasítások betartásával, munkájáért felelősséget vállalva végzi. Elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet, vezeti az üzemeltetési és karbantartási naplókat. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel. Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, higiéniai előírásokat. Csapatmunkában dolgozik; együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel. Folyamatosan képezi magát, figyelemmel követi az új megoldásokat. Alapszinten olvas idegen nyelvű szakmai anyagokat; törekszik a nemzetközi trendek megismerésére.

 • Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő,
  4 0732 07 04 Víz- és csatornarendszer-szerelő ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vízgépészeti és technológiai berendezés-szerelő magas technológiai színvonalat képviselő, összetett műszaki berendezéseket szerel, üzemeltet és tart karban. Szükség esetén személyesen képes elvégezni az előképzettségi feltételt jelentő víz- és csatornarendszer-szerelő feladatait is, de a napi munkájához szükséges ismeretanyag és képességek jelentősen meghaladják azt. Ezek az ismeretek és képességek tudását flexibilissé teszik; rövid továbbképzés és betanulás után alkalmassá válhat a szűkebb szakterületen kívül (technológiai vízkezelő rendszerek, uszodák, fürdők, házi medencék, vízgépészeti- és csatorna berendezések, szivattyúk, víz- és szennyvízkezelő berendezések, közmű és technológiai készülékek, szerelvények beszerelése, beüzemelése és üzemeltetése, karbantartása) vegyipari és energetikai technológiai rendszerek szerelésére, karbantartására és üzemeltetésére is. A víz- és szennyvízkezelő rendszerek folyamatos működtetése és fejlődése, a gyógyvízhasznosítás és a wellness-turizmus fejlődése, a házi úszómedencék számának folyamatos bővülése várhatóan a jövőben is jelentős szakemberigényt generál.Jelenleg betölthető munkakörök:

  Jelenleg betölthető munkakörök:

  • Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
  • Távfűtő-karbantartó
  • Víz- és csatornaépítő

 • Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vízgépészeti és technológiai berendezések elméleti ismeretei

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység 24 db, írásban vagy számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt feladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése) is, de jellemzően egyszerű számítási, kifejtős és feleletalkotó feladatok.
  Az írásbeli vizsga témaköreit és az egyes témakörökhöz tartozó kérdésszámot az alábbi táblázat tartalmazza:

  • Vízgépészeti és technológiai készülékek/termékek/szerelvények technológiai utasításokban, leírásokban szereplő szakmai jellemzőivel kapcsolatos ismeretek, kérdések, feladatok, számítások (6db kérdés)
  • A vízgépészeti és technológiai berendezések és anyagok szereléstechnikájával kapcsolatos ismeretek (2db kérdés)
  • Villamos gépek alapjai (2db kérdés)
  • Villamos berendezések biztonságtechnikája (2db kérdés)
  • Kalorikus, villamos és vízgépészeti mérések és számítási feladatok (6db kérdés)
  • Irányítástechnikai alapok, vezérlés- és szabályozástechnikai alapok (4db kérédés)
  • Speciális munkavédelmi ismeretek (2db kérdés)

   Összesen: 24db kérdés

  A vizsgához segédanyag nem használható.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 75 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza

  • Műszaki, technológiai, elektromos kapcsolási rajz olvasása és értelmezése 15%
  • A feladatokban szereplő számításokat helyesen elvégzi, a mértékegységeket helyesen használja 15%
  • A szakkifejezéseket érti és helyesen használja, a komplex összefüggéseket is helyesen alkalmazza 10%
  • Válaszai megfelelő szakmai ismereteket tükröznek 50%
  • Munkavédelem 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vízgépészeti és technológiai berendezés szerelési beüzemelési, karbantartási, üzemeltetési gyakorlati vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység célja a tanulási eredmények mérése és értékelése.

  • Munkáját a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások alapján végzi.
  • Beépíti a vízgépészeti, kalorikus és vegyipari technológiai berendezéseket; csatlakoztatja az energiaellátó, technológiai, víz, fűtési, lefolyó hálózatokhoz; biztosítja a beüzemelés feltételeit.
  • Csatlakoztatja az elektromos készülékeket, elkészíti az erős- és gyengeáramú villamos bekötéseket.
  • Műszerrel ellenőrzi, szükség esetén cseréli a villamos vezetékeket és a hibás elektromos alkatrészeket.
  • Elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet.
  • Munkaterületét összerendezi, tiszta állapotban átadja. A keletkezett hulladékot, törmeléket arra vonatkozó szabályozások alapján kezeli.

  A vizsgázó az alábbi gyakorlati tevékenységeket hajtja végre:

  • A megkapott tervdokumentáció alapján a munkaterület, a beépítendő berendezés, a szükséges csőanyagok és szerelvények előkészítése
  • a csatlakozó csővezetékek méretre szabása,
  • a berendezés beszerelése és rögzítése,
  • a szerelvények tömítése,
  • a berendezés és a szerelvények nyomáspróbája,
  • a berendezés elektromos oldali bekötése és feszültség alá helyezése,
  • a szükséges ellenőrzési feladatok elvégzése,
  • a berendezés beüzemelése,
  • ellenőrző mérések elvégzése és dokumentálása,
  • a hulladékok összetakarítása; a maradék anyagok és a szerszámok megfelelő elhelyezése, a munkaterület átadása,
  • a munkavégzés befejezése után az elvégzett munka szóbeli ismertetése és indokolása,
  • a vizsgamunkával kapcsolatos kérdések megválaszolása.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A tervdokumentáció megfelelő értelmezése; a gyakorlati feladat előkészítési fázisainak betartása, a munkaterület és munkafolyamatok előkészítése 15%
  • A szerelési technológiák helyes alkalmazása, szerelvényezés, berendezési tárgyak, készülékek szakszerű elhelyezése, felszerelése 40%
   1. a megfelelő szerszámok kiválasztása
   2. a szerszámok szakszerű használata
   3. a megfelelő anyagok és segédanyagok alkalmazása
   4. a technológiai fázisok sorrendjének betartása
   5. alkalmazott technológia minősége
   6. méretpontosság
   7. takarékos anyaghasználat
  • A tömörségi próba, az egyéb ellenőrzési és beüzemelési feladatok és mérések helyes elvégzése és dokumentálása 10%
  • Az elvégzett munka szóbeli bemutatása, a feltett kérdések helyes megválaszolása 20%
  • A gyakorlati feladat ideje alatt betartotta-e a speciális munkavédelmi előírásokat, illetve viselte-e a munkafolyamatnak megfelelő védőfelszereléseket 10%
  • A munka befejezését követően a munkaterületet mennyire tisztán és rendezetten hagyta; a szerszámokat, eszközöket, a fel nem használt anyagokat, hulladékot megfelelően elhelyezte-e 5%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu