Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója - 2024 képzés

Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Épületgépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07133032
 • Szakképesítés megnevezése: Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója
 • KEOR kód: 0713 Energetika, elektromosság
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója képzés munkaterülete:

  A Hidrogén ellátó rendszer építője, üzemeltetője és karbantartója a feladatait munka utasítások és szabványoknak és jogszabályoknak megfelelően végzi végzi. Munkaterülete az alábbi tevékenységek – felügyelet mellett történő – ellátására terjed ki: hidrogén ellátórendszer éves ütemterv szerinti karbantartási tevékenységei, hálózatellenőrzés kül- és belterületen; elzárószerelvény működéspróbája, szivárgás és üzemi nyomás ellenőrzése; nyomásszabályzó állomás, hidrogéntöltő-állomás havi ellenőrzése, éves karbantartása, területrendezése.
  Operatív vezető irányítása mellett közreműködik a fogyasztási helyen végzett gázszolgáltatói feladatokban. Beruházásoknál, a tervek alapján, a helyszíni munkavezető utasításai szerint közreműködik az új hidrogénrendszerek létesítésében és a kapcsolódó berendezések közelében végzett munkák felügyeletében. Üzemzavarok esetén részt vesz a hibák elhárításában, a gázömlések, gázszivárgások behatárolásában, hibaelhárításában, illetve a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés vészhelyzetének elhárításában. Munkavégzésnél köteles a vezető utasításait követni, a munkavédelmi előírásokat maximálisan betartani.

 • Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: épületgépészeti, gépészeti szakképesítés vagy szakmai végzett-ség, vagy az annak megfelelő ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 120 óra
 • Maximális óraszám: 154 óra
 • Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A hidrogéngazdaság az Európai Unió kiemelt területe, része a 2050-re tervezett karbonsemlegesség elérésének. A technológiai újdonság és az átmenetre fordított erőforrások mértéke megkívánja, hogy hazánk is erőforrásokat fektessen be a hidrogénipar szakembereinek képzésébe. Képzések indultak a mérnöki tudásbázis fejlesztésére, de szükséges olyan munkaerő képzése is, amely a rendszerek telepítése, karbantartása és a beruházások koordinálása terén is operatív, szakmai tudással rendelkezik. A hidrogénipar számos vetülettel rendelkezik, és olyan tudást követel meg, amely csak gyakorlati, célirányos képzéssel érhető el. A Hidrogénrendszerek építője, üzemeltetője és karbantartója képzés magában foglalja a hidrogéngáz fizikai ismereteit és kezelési sajátosságait. A képzés emellett tudást biztosít a szakembereknek a hidrogén-termelés módozatainak megismerésére, a hidrogén biztonságos kezelésére, tárolására és felhasználására vonatkozóan. A képzett szakember tisztában van a hidrogén veszélyeivel, a lehetséges üzemzavarok elhárításával és megelőzésével.

 • Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Hidrogén ellátórendszer építője, üzemeltetője és karbantartója képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A hidrogéntechnológia elmélete

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység 20 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt feladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, vá-laszok illesztése), valamint kifejtős, feleletalkotó feladatok az alábbi témákban:
  gázelméleti számítások 2 db; a hidrogén tulajdonságai 2 db, átalakítási folyamatai (elektrolízis, üzemanyagcella-folyamatok, ammóniaszintézis) 4 db; biztonságtechnikai alapismeretek és szabványok 4 db; műszaki és kapcsolási rajzok 4 db, blokkdiagramok értelmezése 4 db.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Hidrogénrendszer szerelése, biztonságtech-nikai mérések elvégzése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó a helyszínen megkapott blokkséma alapján összeállít a helyszínen egy hidrogénrendszert (elektrolizáló vagy üzemanyagcella, esetleg kombinált), majd elvégzi rajta a legszükségesebb biztonságtechnikai méréseket. A vizsgázó használja a megfelelő védőfelszerelést, és betartja a biztonsági rendelkezéseket.

  A vizsgatevékenység az alábbi részekből áll:
  A. A feladat értelmezése kapcsolási rajz alapján, a műveletek és a biztonságtechnikai szabályok ismertetése.
  B. A rajz(ok) alapján hidrogénrendszer összeállítása, megépítése, a munka visszaellenőrzése és üzembe helyezése.
  C. Az egyes részegységek működésének ismertetése, karbantartási és ellenőrzési igényeinek, feladatainak bemutatása.
  D. Különböző, a feladathoz tartozó biztonsági mérések elvégzése, a megépített rendszer szakszerű üzemen kívül helyezése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu