Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő - 2024 képzés

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Épületgépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134016
 • Szakképesítés megnevezése: Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
 • KEOR kód: 0713 Energetika, elektromosság
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő képzés munkaterülete:

  A gáz- és hőtermelő berendezés szerelő a gáz, és olajtüzelő berendezések, valamint az ún. megújuló energiaforrást hasznosító hőtermelő berendezések komplett szerelését, beüzemelését, egy rendszeren belül történő üzemeltetését, karbantartását végzi. Elvégzi a villamosoldali bekötéseket, egyenpotenciálra hozatalt, ellenőrzi a létesítési körülmények során a légellátást és amennyiben a hőtermelőberendezés üzemelése közben keletkezik füstgáz, annak elvezetésének módját, szakszerű kivitelezését. Kitölti, kezeli az egyes kivitelezési, üzembehelyezési dokumentumokat, lefolytatja a hőtermelő berendezések átadási átvételi eljárásait. Ellenőrzi az egyes szerelvények, eszközök, berendezések műszaki állapotát, elvégzi a szükséges karbantartási, javítási feladatokat. Betartja és betartatja a munkavédelmi, érintésvédelmi és biztonságtechnikai előírásokat a szerelés során. Elvégzi a hőtermelő berendezések próbaüzemeltetését, az esetlegesen felmerülő hibákat javítja. Elvégzi a hidraulikai beszabályozási és vezérléstechnikai bekötési és beállítási feladatokat. Kapcsolatot tart a megrendelővel, javaslatot tesz az energiahatékonyságot és gazdaságot szem előtt tartva a technológiai megoldásokra. A speciális szakmai készségeken túl kiemelt szerep jut a társas és kommunikációs készségek fejlesztésének.

 • Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 34 582 09 Központifűtés-és gázhálózat rendszer szerelő,
  4 0732 07 03 Központifűtés- és ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1 sz. melléklete;

  az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet Melléklete

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Léteznek olyan munkakörök és feladatok a fűtési- és gázhálózatrendszerek kialakításában, illetve üzemeltetésének területén, melyekhez szakiskolai szintű ismeretek szükségesek, de a Központifűtés- és gázhálózatrendszer- szerelő alapképzés során megszerzett ismereteken túl további speciális tudást és készségeket igényelnek. A gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő egy olyan ráépülő képzés melynek elvégzése után a szakember alkalmas a gáz- és olajfogyasztó, valamint a megújuló energiás hőtermelő berendezések komplex beszerelésére, beüzemelésére, egy rendszeren belül történő üzemeltetésére.

 • Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Hőtermelő berendezések elméleti ismeretei.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység 20 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt feladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kifejtős, feleletalkotó feladatok.
  A teszt témakörei és az egyes témakörökhöz tartozó kérdésszámok az alábbiakban:

  • Hőtermelő berendezésekkel kapcsolatos ismeretek (4db kérdés)
  • Megújuló energiahasznosítással kapcsolatos ismeretek (4db kérdés)
  • Munkavédelmi szabályok, előírások, védőeszközök ismeretekre speciális munkavédelmi ismeretek (4db kérdés)
  • Készülék/termék/szerelvény technológiai utasításokban, leírásokban szereplő szakmai jellemzőkkel kapcsolatos ismeretek, (4db kérdés)
  • Hőtani/ hőtechnikai, elektrotechnikai, irányítástechnikai, hidraulikai beszabályozással kapcsolatos számítások elvégzése és ezekkel kapcsolatos ismeretek (4db kérdés)

   Összesen: 20


  A vizsgához segédanyag nem használható.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő gyakorlati vizsga Hőtermelő berendezés szerelése a gyakorlatban

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • A vizsgafeladat egy, a szerelőfalra előre felszerelt, általános gáztüzelő és/vagy egyéb hőtermelő berendezés karbantartása, esetleges meghibásodások diagnosztikai módszerekkel történő feltárása, igazolása.
  • Javítási terv összeállítása, költségvonzat, becslés készítése.
  • A hibák kijavítása, esetleges szerelvények cseréjének, javításának elvégzése.
  • A feladat során a vizsgázó elvégzi a járulékos csőszerelési munkákat, elektronikai méréseket, érintésvédelmi követelményeket ellenőrzi.
  • A feladat elvégzése során elvégzi a hőtermelő berendezések működőképességét, energiahatékonyságát, üzembiztonságát, élet és vagyonbiztonsággal összefüggő előírások betartásának lépéseit.
  • Ellenőrzi a hőtermelő berendezés égéstermék elvezetését és légellátását.
  • Elvégzi a munkafolyamatokhoz tartozó dokumentumok, jegyzőkönyvek kitöltését.
  • Felhasználóknak szóló tanácsot állít össze a környezettudatos és energiahatékony üzemeltetéssel kapcsolatban.
  • A vizsgázó a megalapozott elektrotechnikai tudását és műszerhasználati kompetenciáját, például műszeres hibakereséssel és állapotellenőrzéssel mutatja be.

  A vizsga részben munkaasztalon, részben pedig egy előkészített szerelőfal-felületen történik.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai, illetve súlyozása:

  • A gyakorlati feladat előkészítési fázisainak betartása, a munkaterület és munkafolyamatok előkészítése, 10%

  • A szerelési technológiák helyes alkalmazása, szerelvényezés, berendezési tárgyak, készülékek szakszerű elhelyezése, felszerelése, 50%
   1. a megfelelő szerszámok kiválasztása
   2. a szerszámok szakszerű használata
   3. a megfelelő anyagok és segédanyagok alkalmazása
   4. a technológiai fázisok sorrendjének betartása
   5. alkalmazott technológia minősége
   6. méretpontosság
   7. takarékos anyaghasználat

  • A tömörségi próba, különböző bemérések, kalibrálások és egyéb ellenőrzési folyamatok helyes elvégzése, illetve a hozzájuk tartozó jegyzőkönyvek, dokumentáció kitöltése, 10%

  • Az elvégzett munka szóbeli bemutatása, a feltett kérdések helyes megválaszolása, 10%

  • A gyakorlati feladat ideje alatt betartotta-e a speciális munkavédelmi előírásokat, illetve viselte-e a munkafolyamatnak megfelelő védőfelszereléseket, 10%

  • A munka befejezését követően munkaterületet menynyire tisztán és rendezetten hagyta; a szerszámokat, eszközöket, a fel nem használt anyagokat, hulladékot megfelelően elhelyezte-e, 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu