Vízügyi szakmunkás - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vízügyi szakmunkás
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 853 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Vízügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: vízgazdálkodásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízügyi szakmunkás - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7919
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglakozású

A vízügyi szakmunkás szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Vízügyi szakmunkás szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Vízügyi szakmunkás a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • vízállást észlelni, jelenteni
 • vízmércéket karbantartani
 • hidrometeorológiai állomás adatait jelenteni
 • hidrometriai mérésekben közreműködni
 • torkolati, vízkivételi műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani
 • árvízvédelmi töltéseket és előtereiket karbantartani
 • árvízvédekezésben közreműködni, segédőröket irányítani
 • vízkormányzó műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani
 • belvíz elvezető csatornákat karbantartani
 • belvízvédekezésben részt venni, védmű kiépítést irányítani
 • vízminőséget ellenőrizni, jelenteni
 • vízminőségi kárelhárítási tevékenységet végezni
 • gondoskodni a kárelhárítási anyagok, hulladékok szakszerű gyűjtéséről

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A vízügyi szakmunkás képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Vízügy szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 34 853 02 azonosító számú, Vízügyi szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11546-16 Műszaki ismeretek
 • 11545-16 Vízügyi alapismeretek
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.

A vízügyi szakmunkás komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu