Vízminőség vizsgáló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vízminőség vizsgáló
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 853 07
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Vízügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: vízgazdálkodásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízminőség vizsgáló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5259
Személy és vagyonvédelmi foglalkozású

A vízminőség vizsgáló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vízminőség vizsgáló a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet, vagy közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • monitoring vizsgálatok és havária alkalmával protokoll szerinti mintavételt teljesíteni a terepen és a technológiai folyamatok során
 • a levett vizsgálati mintákat szabályosan tárolni, tartósítani és a vizsgálati helyre szállítani
 • felszíni vizek mentén figyelőszolgálatot ellátni
 • felszíni vizek vízszennyezéseit észlelni
 • vízminőséget veszélyeztető haváriák elhárításában részt venni
 • felszíni és felszín alatti vizeken, víz- és szennyvíztisztító telepeken gyorsteszteket végezni
 • vízszennyezés megelőzésében és szennyezés esetén a védekezésben közreműködni
 • a munka- és balesetvédelmi előírásokat betartani

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A vízminőség vizsgáló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Vízügy szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 200 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 853 07 azonosító számú, Vízminőség vizsgáló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11670-16 Vízminőség vizsgálat

A vízminőség vizsgáló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu