Vegyész technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vegyész technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 524 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Vegyipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Vegyipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vegyész technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
8134
Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gép kezelője
 • Műtrágyakeverő
 • Növényvédőszer-gyártó

A vegyész technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Vegyész technikus önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz nagyüzemi vegyi folyamatok végrehajtásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, készülékek, berendezések üzemeltetésében. Vegyipari vizsgálati laboratóriumban fizikai vizsgálatokat, valamint klasszikus analitikai és műszeres elemzéseket végez. Vizsgálatai kiterjednek az anyagok fizikai és kémiai jellemzőire, meghatározza a minták minőségi és mennyiségi paramétereit. Feladatai közé tartozik az anyagok laboratóriumi körülmények közötti előállítása, az előállított anyagok tisztaságának ellenőrzése. Munkáját a vegyipari munkavédelmi és speciális környezetvédelmi előírások betartásával végzi. Kisebb alsó- vagy középvezetői beosztásában gondoskodik a irányítási körébe tartozó munkatársak munkájának megszervezéséről és a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséről.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • ellenőrizni, irányítani az alapanyagok, gyártási segédanyagok beszállítását, raktározását és feldolgozását,
 • intézkedni a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkák elvégzése felől,
 • új berendezés üzembe helyezésében részt venni,
 • gondoskodni a felügyelete alá tartozó gépek, gyártó berendezések vagy laboratóriumi eszközök termék-vagy műszakváltást megelőző beállításáról,
 • figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással,
 • kivizsgálni és javaslatot tenni vagy intézkedni az üzemzavarok, minőségi problémák elhárítása érdekében,
 • gondoskodni a gyártási feltételek folyamatos fenntartásáról, ellenőrizni a zavartalan alapanyag- és energiaellátást,
 • betartani és beosztott munkatársaival betartatni a laboratóriumra, az üzemre, a gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályokat,
 • elvégezni a termeléssel összefüggésben szükséges, közvetlen minőségi ellenőrző laboratóriumi vizsgálatokat,
 • felmérni a vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, anyagok, mérőműszerek eszközök mennyiségét és műszaki állapotát,
 • meggyőződni a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról,
 • mintákat venni vagy átvenni a vizsgálandó mintákat,
 • vegyipari laboratóriumi vizsgálatok előkészíteni,
 • vegyipari laboratóriumban, vagy külső helyszínen elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait,
 • minőségi és mennyiségi analitikai munkát végezni,
 • vegyipari laboratóriumi szabvány vizsgálatokat végezni,
 • preparatív laboratóriumi munkát végezni,
 • laboratóriumi műveleteket végrehajtani önállóan, vagy magasabb képzettségű (üzemmérnök vagy mérnök) irányításával, utasítások alapján, illetve műszaki leírás, egyéb dokumentum alapján,
 • kiértékelni az elvégzett laboratóriumi vizsgálatokat, az eredményeket összevetni az előírásokkal,
 • kémiai és fizikai laboratóriumi kísérleteket végezni,
 • alkalmazni a munkakörére vonatkozó vagy azzal kapcsolatos jogszabályokat, szabványokat, előiratokat,
 • dokumentációs feladatokat végezni,
 • közreműködni félüzemi kísérletek végrehajtásában,
 • gondoskodni a laboratórium általános rendjéről,
 • elvégezni a laboratóriumi eszközök, berendezések rá vonatkozó karbantartási feladatait,
 • megkülönböztetni prokarióta (baktériumok) és eukarióta (pl. gombák) sejteket illetve sejtalkotókat sejtfestéssel,
 • elkészíteni mikroszkópos preparátumokat,
 • felismerni szövettani és élettani jellemzőket,
 • elvégezni egyszerű immunológiai vizsgálatokat (pl. kicsapás),
 • elvégezni biokémiai vizsgálatokat,
 • megfigyelni anaerob és aerob anyagcsere-folyamatokat.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A vegyész technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a képzés ideje alatt egy alkalommal a 11. évfolyamot követően 140 óra, míg 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

55%-elmélet
45%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 524 03 azonosító számú, Vegyész technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11849-16 Vegyész szakmai elmélet feladatok
 • 11850-16 Vegyésztechnikusi feladatok
 • 11797-16 Laboratóriumi feladatok

A vegyész technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu