Textilműves - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Textilműves
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 08
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Textilműves - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2723
Iparművész, gyártmány és ruhatervező

A textilműves szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A textilműves olyan vizuális műveltséggel, rajzi és festészeti ismeretekkel, fejlett színérzékkel, textiltechnikai ismeretekkel rendelkező szakember, aki textil anyag–, minta és formaterveit önállóan és igényesen készíti el a különböző feladatoknak vagy a megrendelő igényeinek megfelelően. A textiltárgyak tervezése, kivitelezése és/vagy kiviteleztetése során esztétikai szempontokat figyelembe véve szakszerűen alkalmazza az elsajátított textiltechnikákat (kéziszövés, kézifestés, textilnyomás, varrás) és a jelenkor követelményeinek megfelelő számítógépes szakmai programokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szabadkézi rajzolásra, festésre, térkonstrukciók kialakítására
 • a látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák megalkotására, átlényegítésére, absztrakcióra
 • tanulmányrajzai alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítésére
 • művészettörténeti, művészetelméleti, szakmatörténeti és szakelméleti ismereteinek felhasználására és folyamatos bővítésére
 • forrásanyagot, információt gyűjteni, inspirációt keresni a munkájához, koncepciót kialakítani, munkafolyamatot tervezni, ütemezni
 • vázlatokat készíteni, koncepcióját, elképzeléseit rajzi vagy plasztikus formában magas művészi színvonalon megjeleníteni
 • technológiai- és anyagkísérleteket végezni, törekedve az új minőségek létrehozására
 • textil alapanyag-, minta- és formaterveit önállóan, kreatívan, magas esztétikai igénnyel és a szakmai követelményeknek megfelelően elkészíteni
 • textilterveit, vázlatait, terv-variációit, koloritjait, makettjeit, modellrajzait szakszerűen, számítógépes programok használatával és/vagy manuálisan elkészíteni
 • tervei kivitelezéséhez a megfelelő alapanyagokat és technológiákat kiválasztani, alkalmazni
 • a szakmai rajz elkészítésére és helyes értelmezésére
 • megtervezni, kialakítani és fejleszteni szakmai eszközhátterét
 • műhely- és műteremkörnyezetében szakmai feladatok ellátására
 • alkalmazni szakmája legfontosabb technológiáit, alapanyagait, segédanyagait, szerszámait, berendezéseit
 • lakástextil felhasználású terméket tervezni és készíteni az épített környezetnek megfelelően
 • fali- és tértextil alkotásokat tervezni és készíteni
 • ruházati felhasználású termékeket, öltözéket, vagy öltözködés kiegészítő tárgyakat tervezni és készíteni
 • manuális és digitális eszközökkel dokumentálni, archiválni, prezentációt készíteni, bemutatni
 • szakmai tevékenysége közben munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betartani
 • tájékozódni a munkavállalás, a vállalkozások aktuális gazdasági-jogi feltételeiről

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 211 01
54 211 03
54 211 04
54 211 05
54 211 06
54 211 07
54 211 09
34 211 01
34 211 02
Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

A képzés feltételei

A textilműves képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 120 óra, érettségi utáni két éves képzésben 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 211 08 azonosító számú, Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11686-16 Textiltervezés, kivitelezés, szakmai elmélet és szakmai rajz
 • 10589-16 Kortárs szakmai környezet
 • 10588-16 Tervezés és technológia
 • 10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás

A textilműves komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak — a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint — egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Vizsgamunka készítése.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu