Térinformatikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Térinformatikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 481 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszinű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Számítástechnikai képzések
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Informatika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Térinformatikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3133
Földmérő és térinformatikai technikus

A térinformatikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Térinformatikus az államigazgatás, a nemzetgazdaság, legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai jellegű szakfeladatokat önállóan látja el. A GIS meghatározott részfeladatainak: az adatgyűjtés, adatbázis-kezelés, adatintegrálás térinformatikai megjelenítését, az adatok leíró statisztikai módszerekkel való elemzését elvégzi. A felsorolt tevékenységekben alkalmazottként munkát vállal, vagy azokban önállóan vállalkozik. A munkavégzés során betartja a térinformatikai adatokkal kapcsolatos nemzetközi jogi előírásokat és etikai normákat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a digitális adatnyerés, adattárolás és adatintegrálás, részfeladatait elvégezni;
 • a térinformatika alapfogalmait, rendszerelemeit, funkcióit felismerni, a jellemző térbeli műveleteket alkalmazni;
 • a döntések térbeli információkkal való támogatási lehetőségeit alkalmazni;
 • a térbeli információkat térképen megjeleníteni;
 • a projekttervezés, projektmenedzsment térinformatikával kapcsolatos alapfogalmait felismerni, alapvető eljárásait alkalmazni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 581 01
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

A képzés feltételei

A térinformatikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  54 481 05 Műszaki informatikus vagy

  54 481 01 CAD-CAM informatikus vagy

  54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikus technikus


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 481 01 azonosító számú, Térinformatikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10847-16 Geodézia
 • 10846-16 Térinformatika

A térinformatikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele és a záródolgozat elkészítése. Záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu