Műszaki informatikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 481 05
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Számítástechnikai képzések
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Informatika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Műszaki informatikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3143
Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
 • Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
 • Számítógépes hálózati technikus
 • Szoftvertelepítő
 • Informatikai rendszergazda
 • Hálózatüzemeltető
 • Hálózati támogatást nyújtó technikus
 • Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
 • Rendszerfelügyelő informatikus
 • Rendszertelepítő
 • Számítástechnikai rendszerüzemeltető

A műszaki informatikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni;
 • munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni;
 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;
 • multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni;
 • rendszertervezési technikát alkalmazni;
 • meghatározni a létesítendő rendszer technológiáját;
 • adatbázisokat kezelni;
 • egyszerű programozási feladatokat képes végrehajtani;
 • internetet használni;
 • WEB-oldalt készíteni;
 • számítógépes jelfeldolgozást végezni;
 • üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit;
 • számítógépes mérőrendszereket üzemeltetni;
 • helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni;
 • berendezéseket szerelni, javítani;
 • számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat megoldani;
 • számítógépes szabályozási rendszerek hibaelhárítását elvégezni;
 • mikrokontrollerek felhasználásával önálló feladatok megoldására;
 • értelmezni a felhasználói kézikönyv, projektdokumentációk, műszaki leírások tartalmát

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 481 01
szakképesítés-ráépülés
54 481 01
szakképesítés
54 481 02
szakképesítés
54 481 06
szakképesítés
54 482 01
szakképesítés
34 523 02
Számítógép-szerelő, -karbantartó
szakképesítés
54 213 05
szakképesítés

A képzés feltételei

A műszaki informatikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 481 05 azonosító számú, Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10832-16 Műszaki informatika
 • 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
 • 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
 • 10815-16 Információtechnológiai alapok
 • 11997-16 Hálózati ismeretek I.

A műszaki informatikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, melynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell állnia - iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal, - iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu