Tartósítóipari szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Tartósítóipari szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 541 07
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Élelmiszeripar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: élelmiszeriparért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Tartósítóipari szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7112
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító

A tartósítóipari szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Élelmiszeripari üzemekben, laboratóriumokban vizsgálja az élelmiszer alapanyagok minőségét, mennyiségét. Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz ezek átvételében, osztályozásában, feldolgozásában, hűtésében, csomagolásában, tárolásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • meghatározni az élelmiszerek fizikai sajátosságait és kémiai összetevőit,
 • mérőeszközöket kezelni a nyersanyagok mennyiségi és minőségi átvételekor,
 • élelmiszeripari alapműveleteket végezni: melegítés, hűtés, oldatkészítés, lepárlás, desztillálás, sűrítés, erjesztés, sűrítés, főzés, sterilizálás, stb.,
 • megszervezni a gépek és berendezések napi beállítási, karbantartási, tisztítási, javítási feladatait,
 • mérni az anyagnormákat, pontosítani azokat, az eredményekről grafikonokat és diagramokat készíteni,
 • megadott szempontok szerint vizsgálni az elkészült élelmiszereket, elvégezni a mintavételt,
 • gondoskodni a receptek, technológiai utasítások, környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról,
 • kisebb részfeladatokat ellátni a gyártmányfejlesztés területén,
 • főzelékféléket hőkezeléssel, hőelvonással gyártani,
 • sűrített készítményeket, püréket gyártani,
 • szárítmányokat készíteni,
 • gyümölcskészítményeket gyártani,
 • gyümölcsleveket gyártani,
 • húsalapú termékeket gyártani,
 • savanyított termékeket gyártani,
 • különleges követelményeknek megfelelő termékeket gyártani,
 • együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések megelőzésében,
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A tartósítóipari szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  54 541 02 Élelmiszeripari technikus


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 541 07 azonosító számú, Tartósítóipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10920-12 Állati eredetű termékek
 • 10919-12 Gyümölcskészítmények
 • 10918-12 Zöldség- és főzelékkészítmények

A tartósítóipari szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu