Színész - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Színész
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 212 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színész - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3711
Segédszínész, statiszta

A színész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Színész olyan színészi alakító készség, pszichikai, intellektuális és fizikai felkészültség, valamint előadói eszközrendszer birtokosa, aki alkalmas színpadon és mozgóképen dramaturgiailag jelentős szerepek önálló, művészi igényű megformálására.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködni,
 • megfelelő beszéd- és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait,
 • színpadi és forgatási feltételrendszerben - dramaturgiai jelentőségű szerepben - alkotó módon gyakorolja a színészi ismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit,
 • szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazni pszichikai adottságait és elmélyült szakmai elméleti ismereteit,
 • szerepalkotása során tudatos és kreatív módon alkalmazni beszéd-, mozgás- és alakító készségét, széles körű gyakorlati ismereteit,
 • különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában megszólaltatni,
 • szerepformálása során, alkalmazkodni az előadás színpadtechnikai, filmtechnikai igényeihez,
 • a színház- és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken (szinkronszínészet, pódium-művészet, média-műfajok) is képes színészi feladatokat ellátni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A színész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

A színpadi, bábszínpadi és filmes előadói tevékenységre alkalmas fizikai kondíció, koncentrációs képesség.

Összetett színpadi és filmes színészi feladatok sikeres megoldására alkalmas alakító készség.

Árnyalt színészi ábrázolásra alkalmas mozgáskoordináció, tánctudás, gesztusnyelv.

Színpadi előadásra alkalmas beszédtechnika, énekes képesség.

Színpadi, bábszínpadi és filmszínészi tevékenységhez szükséges tájékozottság, vonatkozó technikai alapismeretek.

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)


 • Előírt gyakorlat:

  2 év, illetve a Gyakorlatos színész szakképesítés gyakorlati képzési ideje 50 %–ának megfelelő igazolt színpadi szakmai gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 212 01 azonosító számú, Színész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10617-12 Színészi alakítás

A színész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (egy év) teljesítéséről szóló igazolás.


A színpadi-, film- vagy bábszínészi gyakorlat során - repertoáron szereplő produkcióban - eljátszott több - dramaturgiailag jelentős - szerep igazolása.


Színpadi-, film- vagy bábszínészi tevékenységgel kapcsolatos referenciák, ajánlások (igazgató, rendező, színész) bemutatása.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (egy év, illetve a gyakorlati képzési idő 50 %-ának megfelelő) teljesítéséről szóló igazolás.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu