Ruhaipari technikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Ruhaipari technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 542 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Könnyűipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ruhaipari technikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3114
Fa- és könnyűipari technikus
 • Bőrkonfekció-ipari technikus
 • Cipőipari technikus
 • Bőripari technikus
 • Fa- és bútoripari technikus
 • Fafeldolgozó technikus
 • Bútoripari technikus
 • Ruhaipari technikus
 • Textilipari technikus
 • Textiltechnikus

A ruhaipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással textil- és ruhaipari termékek gyártásában gyártmánytervezési, gyártás-előkészítési, gyártásszervezési, termelésirányítási, gyártástechnológiai és minőségellenőrzési feladatok ellátása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • megállapítani a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait
 • gyártmánytervezési feladatokat végezni
 • gyártás-előkészítési feladatokat végrehajtani
 • szabászati feladatokat végezni
 • próbagyártást végezni
 • elektronikus adatfeldolgozást végezni
 • gyártástechnológiát kidolgozni, gyártási folyamatot szervezni
 • végterméket minősíteni
 • gépeket, berendezéseket kiválasztani, beállítani
 • gyártási hibákat korrigálni
 • terméktervezéshez, minőségellenőrzéshez speciális szoftvereket, mérőeszközöket használni
 • CAD/CAM technológiát alkalmazni
 • reklamációkat, fogyasztóvédelmi panaszokat kezelni
 • betartani a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 542 01
szakképesítés
54 542 01
szakképesítés
34 542 02
szakképesítés
34 542 04
szakképesítés
34 542 06
szakképesítés
54 542 03
szakképesítés

A képzés feltételei

A ruhaipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 542 02 azonosító számú, Ruhaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10135-16 Könnyűiparban alkalmazott anyagfajták és vizsgálati módszerek
 • 10134-16 Gyártásszervezési módszerek a könnyűiparban
 • 10131-16 Informatika alkalmazása a könnyűipari termelésirányításban
 • 10124-16 Varrodai gyártástechnológia, gyártásszervezés és minőség-ellenőrzés
 • 11732-16 Gyártmányfejlesztés, gyártáselőkészítés, szabás
 • 10122-16 Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták

A ruhaipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Záródolgozat beadása iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor. A szakmai tanár készíti el az előzetes szakmai bírálatot, melyet a záródolgozattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani az írásbeli vizsga megkezdésig.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu