Bőrfeldolgozó-ipari technikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Bőrfeldolgozó-ipari technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 542 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Könnyűipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bőrfeldolgozó-ipari technikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3114
Fa- és könnyűipari technikus
 • Bőrkonfekció-ipari technikus
 • Cipőipari technikus
 • Bőripari technikus
 • Fa- és bútoripari technikus
 • Fafeldolgozó technikus
 • Bútoripari technikus
 • Ruhaipari technikus
 • Textilipari technikus
 • Textiltechnikus

A bőrfeldolgozó-ipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Bőrfeldolgozó-ipari technikus önállóan vagy mérnöki irányítással bőr-, cipő-, szőrmeipari termékek gyártásában, a gyártási technológia kidolgozásában vesz részt.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • megtervezni a munkát és felmérni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget
 • meghatározni a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait
 • gyártmánytervezést végezni
 • mintadarabot elkészíteni
 • próbagyártást végezni
 • a terméket elkészíteni
 • gyártástechnológiát kidolgozni
 • gyártási folyamatot szervezni
 • végterméket minősíteni
 • irányítani a termelést
 • munkával kapcsolatos dokumentációt elkészíteni
 • meglevő termelési és gyártási adatokat feldolgozni
 • elektronikus adatfeldolgozást végezni
 • ügyelni a munkavédelmi, biztonsági előírások betartására
 • minőségbiztosítást végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 542 06
szakképesítés
54 542 03
szakképesítés
54 542 02
szakképesítés
34 542 04
szakképesítés
34 542 02
szakképesítés
34 542 01
szakképesítés

A képzés feltételei

A bőrfeldolgozó-ipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 542 01 azonosító számú, Bőrfeldolgozó-ipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11841-16 Bőrfeldolgozóiparban alkalmazott anyagfajták
 • 11842-16 Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban
 • 11843-16 Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek szabása, előkészítése
 • 11844-16 Bőrfeldolgozó-ipari gyártástechnológia, gyártásszervezés és minőség-ellenőrzés
 • 11845-16 Bőrfeldolgozóipar munkavédelmi előírásai és fenntartható gazdasági-, társadalmi fejlődés és környezetvédelem a bőrfeldolgozó iparban
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A bőrfeldolgozó-ipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Záródolgozat elkészítése, beadása iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor, az előzetes szakmai bírálattal együtt le kell adni a vizsgaszervező számára. Az értékelhető záródolgozatot és az előzetes szakmai bírálatot a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A záródolgozatot iskolai szaktanár és külsős konzulens értékeli külön-külön, az általuk meghatározott eredmények átlaga adja az A) gyakorlati vizsgafeladat 20%-os súlyértékének készítésre vonatkozó 10%-os súlyarányát.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu