Motorkerékpár-szerelő - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Motorkerékpár-szerelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 525 07
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Motorkerékpár-szerelő - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7331
Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító

A motorkerékpár-szerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A motorkerékpár-szerelő a javítási folyamat egészében önállóan illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el. A motorkerékpárokkal kapcsolatos, szerelési, javítási, beállítási, diagnosztikai feladatokat magas szinten végzi. A hibák kihatásait felismeri, elemzi. A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. Ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik. Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • motorkerékpárt, robogót, quadot és kiegészítőit ellenőrizni, javítani, beállítani,
 • műszaki állapotfelmérést végezni,
 • magas szintű járműdiagnosztikát végezni,
 • elvégezni a motorkerékpár időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, dokumentációt vezetni,
 • hatósági vizsgára felkészíteni a motorkerékpárt,
 • hatósági vizsgálatokat végzéséhez szükséges ismereteit alkalmazni,
 • segítséget adni a speciális vevői kívánságok teljesítéséhez,
 • a munkavégzés tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait ismerve azokat betartani, alkalmazni,
 • műszaki dokumentációt olvasni, munkájához felhasználni, és adott feladatra összeállítani,
 • munkája során alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket (hardvert és szoftvert),
 • kapcsolatot tartani és kommunikálni az ügyféllel,
 • szakmai tudását karbantartani és fejleszteni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 525 06
szakképesítés
34 841 03
szakképesítés
34 525 01
Gépjárműépítő, szerelő
szakképesítés
54 525 03
szakképesítés
35 525 01
szakképesítés-ráépülés
54 525 01
szakképesítés
54 525 10
szakképesítés
54 525 09
szakképesítés
34 543 05
Kishajóépítő, -karbantartó
szakképesítés
34 525 05
Járműkarosszéria készítő, szerelő
szakképesítés
34 525 04
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
szakképesítés
34 525 03
szakképesítés
54 841 01
szakképesítés
34 841 01
Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
szakképesítés
34 525 02
szakképesítés
54 525 02
szakképesítés
31 525 01
részszakképesítés

A képzés feltételei

A motorkerékpár-szerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 34 525 07 azonosító számú, Motorkerékpár-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10502-12 Motor- és kerékpárszerelés gépészeti alapjai
 • 10503-12 Motor- és kerékpárszerelés üzemviteli alapjai
 • 10504-12 Kerékpárszerelő feladatai
 • 10505-12 Motorkerékpár szerkezete
 • 10506-12 Motorkerékpár elektronikai alapjai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.

A motorkerékpár-szerelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele és a képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu