Kocsivizsgáló - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Kocsivizsgáló
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 525 09
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kocsivizsgáló - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
8412
Vasútijármű-vezetéshez kapcsoló foglalkozású

A kocsivizsgáló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kocsivizsgáló a munkafolyamatban egészében önállóan, illetve a munkatársaival közössen összetett feladatokat lát el. A munkatevékenysége során együttműködik a vonat-előkészítés, vonatközlekedés egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex kocsivizsgálati tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • értelmezni a vasúti közlekedéssel kapcsolatos jelzéseket és az általuk adott parancsokat;
 • alkalmazni a vonatforgalom biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat, tévesztés nélkül kiválasztani és alkalmazni az adott szituációban előírás szerint alkalmazandó szabályokat;
 • elbírálni a vontatott járművek műszaki jellemzői alapján azok közlekedtethetőségét, a fékberendezések szabályos működését;
 • elvégezni az érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálatát az érvényes utasítások és szabályozások, valamint megállapodások szerint;
 • a fékpróbák a megtartására az előírt szabályok szerint;
 • alkalmazni a tolatással, járműkapcsolással, vonat összeállítással összefüggő szabályokat;
 • a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat alapján, konkrét előírások hiányában a munkáját elvégezni úgy, hogy az a megítélése szerint az adott körülmények között a legbiztonságosabb;
 • megvizsgálni a kocsik kapcsoló- és vonókészülékének, féktömlő, valamint fűtési, hangosítási és távvezérlési kapcsolatainak szabályszerű összekapcsolását, rögzítését, intézkedéseket tesz a hiányosságok megszüntetésére;
 • közreműködni a fék-, illetve fűtési- és távvezérlési kapcsolatok, valamint a személykocsik homlok átjáróinak összekapcsolásánál;
 • ellenőrizni a kocsik fűtési, világítási és belső berendezéseinek működését;
 • intézkedéseket tenni a vizsgálatok során feltárt hibák elhárítására, a fékberendezés nagyobb hibája esetén intézkedni a kocsi kisorozására, a kisebb hibák javítására állomási vágányokon;
 • ellenőrzi a rakományok méretét, elhelyezését, rögzítését az üzembiztonság szempontjából;
 • rendkívüli küldemények felvételét ellenőrizni;
 • kiállítani a futási engedélyt;
 • ellenőrzi a feliratozott kocsitartozékok meglétét és rögzítettségét, hiányosság esetén a szükséges intézkedést megtenni;
 • vezetni az előírt nyomtatványokat, kimutatásokat, előjegyzési könyveket az utasításban meghatározottak szerint, kitölteni a bárcákat;
 • alkalmazni a RID (a továbbiakban: Veszélyes Áruk Nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló Szabályozás) alapján a vonat-összeállítás, a veszélyes árukkal rakott kocsik besorozási feltételeit;
 • az Általános Szerződés a Teherkocsik Használatára (a továbbiakban: AVV) 9. melléklet – A teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei az átmeneti forgalomban szerinti vizsgálatok végrehajtására;
 • kezelni van a RID szabálytalanságok esetén a kritikus helyzeteket.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 525 01
Gépjárműépítő, szerelő
szakképesítés
34 841 01
Gépjármű-építési, szerelési logisztikus
szakképesítés
54 525 03
szakképesítés
34 525 02
szakképesítés
54 525 02
szakképesítés
54 525 01
szakképesítés
34 841 03
szakképesítés
54 841 01
szakképesítés
34 525 03
szakképesítés
34 525 04
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
szakképesítés
34 525 05
Járműkarosszéria készítő, szerelő
szakképesítés
34 525 06
szakképesítés
34 543 05
Kishajóépítő, -karbantartó
szakképesítés
34 525 07
szakképesítés
54 525 10
szakképesítés

A képzés feltételei

A kocsivizsgáló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 525 09 azonosító számú, Kocsivizsgáló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11973-16 Kocsivizsgálói forgalmi ismeretek
 • 11972-16 Kocsivizsgálói jelzési ismeretek
 • 11971-16 Műszaki kocsi-üzemeltetési ismeretek
 • 11970-16 Járműszerkezeti ismeretek
 • 11969-16 Vasúti kocsik általános szerkezeti felépítése
 • 11968-16 Vasútgépészeti alapok
 • 10166-12 Gépészeti kötési feladatok
 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

A kocsivizsgáló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu