Hús- és baromfiipari szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Hús- és baromfiipari szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 541 04
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Élelmiszeripar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: élelmiszeriparért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hús- és baromfiipari szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3113
Élelmiszer-ipari technikus
 • Élelmiszer-analitikus technikus
 • Élelmiszeripari laboráns

A hús- és baromfiipari szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt a hús- és baromfifeldolgozás területén.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az alapanyagokat átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni,
 • a gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni,
 • elsődleges, másodlagos feldolgozás munkaműveleteit elvégezni, elvégeztetni a hús- és baromfiiparban,
 • a technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani a húsiparban használható tisztító- és fertőtlenítőszerek alkalmazásával,
 • higiéniai feladatokat szervezni, -tevékenységeket végezni,
 • a gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni,
 • az üzem víz- és energia-gazdálkodását megszervezni,
 • a melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására,
 • a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályainak betartására és betartatására,
 • minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységben részt venni,
 • vállalkozást indítani, működtetni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 541 02
szakképesítés

A képzés feltételei

A hús- és baromfiipari szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  54 541 02 Élelmiszeripari technikus


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 541 04 azonosító számú, Hús- és baromfiipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10915-12 Hús- és baromfiipari termékelőállítás

A hús- és baromfiipari szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu