Geriátriai és krónikus beteg szakápoló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 723 07
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Geriátriai és krónikus beteg szakápoló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3314
Hivatásos nevelőszülő

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló olyan szakember, aki idős, illetve krónikus betegek holisztikus ellátását, gondozását, ápolását végzi az orvos utasításai szerint az életkori sajátosságoknak, geriátriai klinikumi ismereteknek megfelelően, ápolói és gondozói tevékenységet végez, önállóan, illetve az ellátó csapat tagjaként egészségügyi és szociális alap-, fekvőbeteg-, valamint szakellátást nyújtó intézményekben. Szociális, jogi, etikai, kommunikációs tudáson alapuló képességek és készségek kialakításával, alkalmazásával a szakápoló az idős emberek ellátásának különböző formái közötti kapcsolatépítéssel, betegutak menedzselésével, a hozzátartozók aktív segítségével felelősen hozzájárul a komplex ápolási-gondozási rendszer megvalósításához.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • megfelelően és hatékonyan kommunikálni az ellátás valamennyi szereplőjével
 • az idős ember, illetve a krónikus betegségben szenvedők szükségleteit felmérni és kielégíteni
 • az ápolási folyamatot tervezni, szervezni, megvalósítani, értékelni, szükség esetén módosítani,
 • az ápolási tevékenységekről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni
 • az időskori, illetve a krónikus betegségek kapcsán kialakult testi, lelki, szellemi és spirituális problémákat felmérni, kezelni,
 • a krónikus betegségekben szenvedők , idős emberek szociális és társadalmi helyzetét felmérni, gondozásában részt venni
 • a krónikus betegek és idős emberek ellátását menedzselni
 • az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani
 • a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni
 • segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal
 • egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni
 • a betegedukációban közreműködni
 • a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni
 • a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban
 • a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni
 • az idős beteget és családját a krónikus betegségben, a terminális állapotban támogatni, valamint közreműködni a hospice szakápolásban
 • közreműködni a betegutak menedzselésében, a rehabilitációban, a közösségi- és az otthoni szakápolásban
 • az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni
 • a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni
 • munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani
 • szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni
 • kockázatfelmérő-, fájdalom felmérő eszközök és módszerek alkalmazására
 • stomaviselő, inkontinenciában szenvedő betegek komplex ellátására, krónikus, nehezen gyógyuló sebek, valamint a decubitus kockázatának felmérésére, megelőzésére, sebfelmérésre, valamint a sebkezelési tervek készítésére és azok megvalósítására
 • idős, és krónikus betegségben szenvedők fájdalmának csillapítására
 • az idős és a krónikus beteg gyógyszerelését biztosítani, ellenőrizni és megtanítani

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  55 723 01 Ápoló szakképesítés


 • Előírt gyakorlat:

  1 év ápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 723 07 azonosító számú, Geriátriai és krónikus beteg szakápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11735-16 Geriátriai és krónikus beteg szakápolás

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu