Foglalkozásegészségügyi szakápoló - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Foglalkozásegészségügyi szakápoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 723 06
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Foglalkozásegészségügyi szakápoló - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3311
Ápoló, szakápoló

A foglalkozásegészségügyi szakápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A foglalkozás–egészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozás–egészségügy preventív, klinikai, egészség–megőrzési és egészségfejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozás–egészségügyi alapszolgálatnál, szakellátó helyen, vagy munkahigiénés és foglalkozás–egészségügyi szervnél végzi. Részt vesz a foglalkozási betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben. A foglalkozás–egészségügyi szakápoló, mint a foglalkozás–egészségügyi csapat tagja, feladatait részben önállóan, részben pedig a foglalkozás–egészségügyi szakorvos utasítására vagy vele együttműködve végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a foglalkozás–egészségügyi szolgálatok, preventív, klinikai, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési tevékenységében közreműködni
 • a foglalkozás–egészségügyet érintő jogszabályok változásait figyelemmel kísérni
 • felismerni és értékelni a munkavállalók szempontjából kockázatot jelentő munkahelyi megterheléseket és a munkakörnyezeti kóroki tényezőket
 • jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégezni a munkavállalók egészségi állapotfelmérését, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni
 • műszeres vizsgálatokat (látásélesség és színlátás vizsgálat, szűrő audiometriás vizsgálat, Doppler–vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, EKG–vizsgálat) és rutin laboratóriumi vizsgálatokat végezni
 • a munkavállalókat a vizsgálatok előtt, alatt és után szakszerűen tájékoztatni
 • a foglalkozási megbetegedések korai felismerésében, kezelésében részt venni
 • jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében, kivizsgálásában közreműködni
 • a fertőző megbetegedések megelőzésében, terjedésének megakadályozásában, megfelelő fertőtlenítési eljárások alkalmazásában, fertőző megbetegedések be– és kijelentésében közreműködni; higiénés és fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni
 • a krónikus nem fertőző megbetegedések megelőzésében, illetve e megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni
 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni
 • a helyszíni (általános és foglalkozás–specifikus) munkahigiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés, foglalkozás–egészségügyi, munkabiztonsági, kémiai biztonsági, élelmiszerbiztonsági, járványügyi szabályok betartására
 • a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával kapcsolatban felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni
 • a fiatalkorúak, a nők, a várandós nők, a szoptatós anyák, az időskorúak, az idült betegek, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékosok egészségi állapotának ellenőrzésében közreműködni
 • népegészségügyi programok, szűrővizsgálatok szervezésében közreműködni
 • a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni
 • az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni
 • a beteget szakszerűen megfigyelni, életveszélyes állapotokat felismerni, azok elhárítását önállóan megkezdeni, a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni
 • a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában közreműködni
 • adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A foglalkozásegészségügyi szakápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  55 723 01 Ápoló szakképesítés


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 723 06 azonosító számú, Foglalkozásegészségügyi szakápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11144-16 Foglalkozás-egészségügyi szakápolás

A foglalkozásegészségügyi szakápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu