Ellenőrzési szakelőadó - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Ellenőrzési szakelőadó
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 344 04
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter (államháztartásért felelős miniszter)

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ellenőrzési szakelőadó - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3614
Számviteli ügyintéző
 • Főkönyvi könyvelő
 • Főkönyvi munkatárs
 • Számviteli előadó
 • Analitikus könyvelő
 • Analitikus nyilvántartó
 • Anyagkönyvelő
 • Banki könyvelő
 • Díjkönyvelő
 • Folyószámla könyvelő
 • Forgalmi könyvelő
 • Gépkönyvelő
 • Készletkönyvelő
 • Kontírozó könyvelő
 • Könyvelői adminisztrátor
 • Leíró könyvelő
 • Számviteli ügyintéző
 • Készlet- és anyagnyilvántartó

Az ellenőrzési szakelőadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ellenőrzési szakelőadó alkalmas a vállalkozások, államháztartási szervezetek és egyéb szervezetek ellenőrzési feladatainak értelmezésére, egy-egy szervezet ellenőrzésével kapcsolatos feladatok megtervezésére, az ellenőrzési feladatok komplex ellátására, beleértve azok előkészítését, megszervezését, végrehajtását, megállapításainak, következtetéseinek és javaslatainak összefoglalását, a hasznosítás figyelemmel kísérését. A szakelőadó ellenőrzést végez a korszerű informatikai környezetben, alkalmazza az általánosan használt pénzügyi, számviteli és ellenőrzési szoftvereket. Az ellenőrzési szakelőadó képes hatósági ellenőrzési feladatok ellátására, adó, vám és jövedéki ellenőrzések önálló végrehajtására.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni vállalkozások, államháztartási szervezetek és egyéb szervek ellenőrzési tevékenységének belső szabályozásában,
 • részt venni a belső kontrollrendszer működtetésében,
 • elvégezni a kontrolltevékenységeket,
 • végrehajtani a belső ellenőrzési tevékenységet,
 • előkészíteni, illetve elkészíteni az ellenőrzés stratégiáját és éves tervét,
 • előkészíteni a különböző típusú ellenőrzéseket,
 • irányítani egy-egy ellenőrzés végrehajtását,
 • elvégezni dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzési feladatokat,
 • alkalmazni az ellenőrzési módszertanokat és eljárásokat,
 • írásba foglalni megállapításait, következtetéseit és javaslatait,
 • figyelemmel kísérni az ellenőrzések gyakorlati hasznosítását,
 • gondoskodni az ellenőrzések megfelelő dokumentálásáról és minőségbiztosításáról,
 • vizsgálni a különböző szervezetek céljainak megvalósítását,
 • ellenőrizni a szervezetek felépítésének és feladatainak összhangját,
 • értékelni a belső szabályozottságot,
 • vizsgálni a személyi feltételeket, a humánerőforrás gazdálkodást,
 • vizsgálni a tárgyi feltételeket, a fejlesztések, felújítások és karbantartások hatását,
 • vizsgálni a vagyonvédelem helyzetét,
 • vizsgálni a számviteli rend, bizonylati fegyelem érvényesítését,
 • vizsgálni és értékelni az információs rendszerek működését, azok feltételeit, a számítástechnikai,
 • eszközök és programok alkalmazását,
 • ellenőrizni a beszámoló készítési kötelezettség teljesítését, elemezni a beszámolót,
 • értékelni a belső kontrollrendszer működését,
 • értékelni a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség szempontjainak érvényre jutását,
 • controller tevékenységet végezni,
 • átlátni az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét,
 • a tulajdonosi és hatósági ellenőrzések különböző típusaihoz igazodó ellenőrzési módszereket alkalmazni.

 

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 344 07
szakképesítés-ráépülés
55 344 03
szakképesítés-ráépülés
55 344 02
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

Az ellenőrzési szakelőadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő vagy

  55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő vagy

  55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

  Továbbá korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő.


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 240 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 344 04 azonosító számú, Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10790-12 A hazai ellenőrzés rendszere és módszertana
 • 10791-12 Az ellenőrzési ismeretek és módszerek alkalmazása

Az ellenőrzési szakelőadó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu