Közszolgálati technikus / Rendészeti technikus - 2024 képzés

Közszolgálati technikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakma megnevezése: Közszolgálati technikus
 • Szakma azonosító száma: 5 0413 18 01
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 70 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 70 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közszolgálati technikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Rendészeti technikus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Rendészeti technikus

  5254

  Vagyonőr, testőr

  5256

  Közterület-felügyelő

  9238

  Parkolóőr

  9231

  Portás, telepőr, egyszerű őr

 • A rendészeti technikus elsajátítja a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát. A képzési folyamat során megismert magánbiztonsági szolgáltató és az önkormányzati vagy más közösségi rendészeti, a büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, valamint az általános rendőri rendvédelmi felada-tok ellátásának ismeretében, a közrend, közbiztonság megőrzésében kialakuló elhivatottság birtokában vesz részt őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlegesen szükségessé váló intézke-dési feladatai végrehajtásában, szükség esetén akár egy idegen nyelven kommunikálva is.A képzés során emelt szintű szakmai ismeretek elsajátítása révén kialakított, az intézkedések eredményes befejezéséhez szükséges állóképességi szint, önvédelmi és közelharc-technikák, valamint lövészeti jártassága birtokában végez őrzést különböző létesítményekben, belső és közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési feladatokat végez, elfogja a szabálysérté-sen és bűncselekményen tetten ért személyt. A készség szinten elsajátított, határozott és maga-biztos kommunikáció, valamint az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek birtokában az állampolgárok részére tájékoztatást nyújt magyarul és egy idegen nyelven egyaránt.Tevékenysége során a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a támadáselhárító esz-közöket és a kényszerítő testi erőt.A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok be-tartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról információt szerez be, kutatást végez, ada-tokat összesít írásbeli jelentésben.Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátá-sához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu