Faipari gépkezelő - 2024 képzés

Faipari gépkezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Fa-és bútoripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07223011
 • Szakképesítés megnevezése: Faipari gépkezelő
 • KEOR kód: 0722
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Faipari gépkezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Faipari gépkezelő képzés munkaterülete:

  A faiparban előforduló forgácsoló gépeket biztonságosan és szakszerűen kezeli, a vonatkozó munkavédelmi előírások betartásával. Beállítja és működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, szerszámokat és berendezéseket. Elvégezi a gépkarbantartási feladatokat. Értelmezi a gyártási utasításokat, az egyedi és sorozatgyártásban előállított termékek alkatrészeit műszaki rajz vagy egyéb utasítás alapján elkészíti. Gyártási dokumentáció alapján tömörfa és lapalkatrészek megmunkálását végzi faipari alapgépekkel.
  Munkája során a számítógép által vezérelt CNC gépeket is alkalmazza. Ismeri a fontosabb CAD/CAM-programok működését.
  A faiparban gyártott egyszerű és összetett termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkálási műveleteit végzi az előírt pontossággal műszaki rajz alapján.
  Az alkatrészek méretét és minőségét ellenőrzi.

 • Faipari gépkezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Faipari gépkezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 700 óra
 • Maximális óraszám: 900 óra
 • Faipari gépkezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A faipari ágazat fejlődése ma már nem csak a nagyvállalatoknál, hanem a közép-, és kisvállalkozásoknál is magával hozza a korszerű, modern gépi technológiák és a számítógép által vezérelt CNC gépek elterjedését, melyek működtetése az alapvető faipari ismeretek mellett megkívánja a speciális szakértelmet is. Az ipar kifejezett igénye a speciális szakértelemmel rendelkező munkaerő megjelenése, amely hagyományos faipari gépek mellett a korszerű CNC gépek kezelését is ismeri.

 • Faipari gépkezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Faipari gépkezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Faipari gépkezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Faipari gépkezelési ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A teszt feladatsor a faipari gépek, a CNC technológia és a gépi forgácsolás szakmai ismeretekből kerül összeállításra. A teszt feladatok a szakszerű gyártáshoz szükséges feltételek (gépek, szerszámok, rajzok, technológiák) helyes értelmezését, a szakmai összefüggések ismeretét és helyén való alkalmazását, az önálló döntés meghozatalának képességét mérik.

  A teszt feladat 15 kérdésből áll.

  A teszt feladat kérdéseinek lehetséges típusai: alternatív és többszörös feleletválasztás, igaz-hamis állítás eldöntése, felelet kiegészítés, feleletválaszok párosítása, feleletalkotó feladat kiegészítéssel, rangsoroló feladat, rajz értelmezés. A teszt feladathoz segédeszköz nem használható!

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Értékelési szempontsor:
  • gépek, szerszámok, rajzok, technológiák ismerete
  • szakmai összefüggések megértése
  • önálló döntés meghozatala
  • szakszerű gyártásához szükséges feltételek helyes értelmezés

  A vizsgatevékenység értékelése a javítási- értékelési útmutató alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Műszaki rajz alapján faipari termék alkatrészeinek gyártása faipari gépeken és CNC megmunkálógépen

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • Faipari gépek és szerszámok kiválasztása, beállítása, működtetése, alkatrészek gyártása.
  • Alkatrész műveleti programjának megírása, CNC gépen történő gyártásához. CNC gép beállítása az alkarész legyártásához, programbevitel, munkadarab pozicionálás, művelet elvégzése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Értékelési szempontok:

  • Faipari gépek kezelése: 20%
  • CNC gép kezelése: 20%
  • Alkatrészek megmunkálásának minősége: 20%
  • Méretpontosság: 20%
  • Feladat készültsége, konformitása: 10%
  • Munka- és balesetvédelmi előírások betartása, szerszámok, és gépek szakszerű használata: 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu