Bútorműves, műbútorasztalos - 2024 képzés

Bútorműves, műbútorasztalos képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Fa-és bútoripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07225007
 • Szakképesítés megnevezése: Bútorműves, műbútorasztalos
 • KEOR kód: 0722
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bútorműves, műbútorasztalos - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Bútorműves, műbútorasztalos képzés munkaterülete:

  Művészi gondolkodással rendelkezik, keze nyomán életre kelti a XIX-XX. század bútorművészetének tárgyi értékeit. Belső terek és téregyüttesek nem muzeális értékű, száz évnél nem idősebb, jellemzően tömörfa és furnér alapanyagból készült bútorzatának felújítását, javítását és utánzatának tervezését, kivitelezését végzi.
  A műbútorok korhűségének megőrzéséhez bútorművészeti előtanulmányokat készít. Kutatási munkájához szakmai idegennyelvet használ.
  Megtervezi, szabadkézzel- és számítógépes programmal megrajzolja a műbútor utánzat gyártásához szükséges termék rajzokat, díszítési tervrajzokat. A gyártmány formai ellenőrzéshez digitális technológiával modellt készít.
  Meghatározza a termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket, kézi kisgépeket és gépeket. Meghatározza, és számítógépen elkészíti az adott műbútor, műbútor utánzat gyártástechnológiai, javítási, felújítási tervét.
  Különböző típusú és funkciójú, szabadalmi védelem alá nem tartozó műbútor utánzatokat gyárt. Szakszerűen végzi a műbútorok javítási, felújítási munkáit. Az adott műbútor díszítéséhez, javításához alkatrészeket, díszítő elemeket készít. A bútorok fényezését, védelmét a bútortörténeti kor jellegzetes felületkezelési eljárásával készíti. Munkáját a munka-, baleset-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásával, kézi- és gépi eljárással végzi. Együttműködik a faipari-, művészeti- és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.

 • Bútorműves, műbútorasztalos képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 34 543 02 számú Asztalos,
  4 0722 08 01 számú Asztalos,
  5 0722 08 02 Faipari technikus,
  54 543 01 ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Bútorműves, műbútorasztalos képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 1010 óra
 • Maximális óraszám: 1200 óra
 • Bútorműves, műbútorasztalos képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A ránk maradt történelmi emlékű bútorok a legbecsesebb kultúrkincseink közé sorolhatók. Maradandót csak az tud alkotni a mának, aki ismeri a múlt alkotásait. A bútorműves, műbútorasztalos a lakó- és közösségi belső terek és téregyüttesek műbútorzatának megalkotásával igényes, barátságos, hangulatos környezetet teremt. Az ember számára a természetes esztétikai igényt a faanyag szépségével, a változatos díszítésekkel, az intarziák világával, a sokszínű formai megoldásokkal, a gazdag színvilággal teszi teljessé. A régi bútorok javításával, felújításával értékmentő tevékenységet végez.
  A végzett bútorműves, műbútorasztalos a szakma birtokában önállóan dolgozni tudó, kreatív, jó átlátó képességgel, magas szintű digitális kompetenciával rendelkező, munkájára igényes, fejlődőképes szakember lesz. Önálló vállalkozói tevékenységre képes.

 • Bútorműves, műbútorasztalos képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bútorműves, műbútorasztalos képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Bútorműves, műbútorasztalos képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  • A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat, legkésőbb a képesítő vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.
  • A javított, felújított műbútort, vagy műbútor alkatrészt, és a tervdokumentációját legkésőbb a képesítő vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Műbútoripari termék és technológia ismeret

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A teszt feladat 12 kérdésből áll. A teszt feladat kérdéseinek lehetséges típusai: alternatív és többszörös feleletválasztás, igaz-hamis állítás eldöntése, felelet kiegészítés, feleletválaszok párosítása, feleletalkotó feladat kiegészítéssel, rangsoroló feladat, ábra-, rajz felismerés.

  A tesztfeladatok szakmai ismeretei:

  • bútorfejlődés történeti korszakai, stílusjegyek, anyaghasználat, szakmatechnológiai fejlődés ismerete (2 tesztkérdés)
  • műbútor díszítés fajták, megjelenési formáik ismerete (2 tesztkérdés)
  • műbútor alapanyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok ismerete (2 tesztkérdés)
  • felületelőkészítési anyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok, felületelőkészítési technológiák ismerete (1 tesztkérdés)
  • felületkezelő anyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok, felületkezelési technológiák ismerete (2 tesztkérdés)
  • műbútor készítéshez alkalmazott gépek, szerszámok, kézi kisgépek, gépek használata (2 tesztkérdés)
  • műbútor tervrajz ismerete (1 teszt feladat)

  A teszt feladathoz segédeszköz nem használható!

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékelése a központilag kiadott értékelési útmutató alapján történik.

  Értékelési szempontok:

  • bútorfejlődés történeti korszakai, stílusjegyek, anyaghasználat, szakmatechnológiai fejlődési ismeretek
  • műbútor díszítés fajták, megjelenési formáik ismerete
  • műbútor alapanyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok ismerete
  • felületelőkészítési anyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok, felületelőkészítési technológiák ismerete
  • felületkezelő anyag fajták, jellemzők, tulajdonságok, kiválasztási szempontok, felületkezelési technológiák ismerete
  • műbútor készítéshez alkalmazott gépek, szerszámok, kézi kisgépek, gépek használatának ismerete
  • műbútor tervrajz ismerete

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése:

  A vizsgatevékenység két részből áll.

  I. vizsgarész: Portfólió készítése
  II. vizsgarész: Műbútor javítás, felújítás készítése és védése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  I. vizsgarész: Portfólió készítése
  A képzési időszak keretében, adott témakörben a 19-20. századi bútor, korhű utánzatának elkészítése, dokumentációjával együtt. A képzési idő alatt legalább 3 terméktípusra kell elkészülnie portfólió dokumentumnak, ami egyenként 5-10 oldalas szabadkézzel és számítógéppel készült rajzok, számítógépen írott és képpel ellátott dokumentum. A képzési idő alatt elkészült portfólió dokumentumokat dossziéba fűzve, legkésőbb a képesítő vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.

  A portfólió dokumentációk kötelező tartalma:

  • bútortörténeti háttér bemutatása
  • szabadkézi és számítógépes gyártás tervrajza
  • díszítési tervrajz
  • anyag- és segédanyag-lista
  • technológiai leírás
  • a gyártás folyamatának képi dokumentálása.

  Portfólió feladatok kötelező 3 terméktípusa:

  1. lingel típusú könyvszekrény, vagy fiókos pillérkomód, vagy óraszekrény
  2. játékasztal (sakkasztal, kártyaasztal), vagy fiókos íróasztal
  3. karosszék, vagy támlásszék

  II. vizsgarész: Műbútor javítás, felújítás készítése és védése
  A vizsgázó által szabadon választott műbútor javításának, felújításának készítése a tervdokumentációjával együtt. A javítás, felújítás folyamatának bemutatásához, a védéshez prezentáció készítése.

  A javítás, felújítás tervdokumentáció tartalma:

  • bútortörténeti háttér bemutatása
  • a javítandó bútor felmérése, leírása, „kezdeti állapotának” bemutatása képekkel illusztrált szövegben
  • szerkezetbontás, szétszerelés, összeszerelés műveletei
  • javítás, felújítás műveletei, technológiája
  • a felületkezelés technológiája
  • munka- és környezetvédelem
  • a javítás, felújítás folyamatának képi dokumentálása

  A javított, felújított műbútort és a tervdokumentációt digitális adathordozón és nyomtatott formában, dossziéba fűzve, legkésőbb a képesítő vizsga megkezdése előtti 15. munkanapon kell leadni.

  A javítás, felújítás folyamat bemutatásához készített prezentációt digitális adathordozóra rögzítve a projekt védésére hozza magával a vizsgázó.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 25 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység egyes részeinek értékelési szempontjai:

  I. vizsgarész: Portfólió készítése:

  Portfólió dokumentáció teljessége, valamennyi tartalmi elem szerepel benne: 30%
  Portfólió összeállításának igényessége: 30%
  Portfólió dokumentáció szakmai megfelelősége: 40%

  II. vizsgarész: Műbútor javítás, felújítás készítése és védése:

  A produktum bútortörténeti leírásának megfelelősége 10%
  A produktum kivitele, minősége 40%
  A javítás, felújítás tervdokumentáció teljessége, valamennyi tartalmi elem szerepel benne 10%
  A javítás, felújítás tervdokumentáció szakmai megfelelősége 20%
  A vizsgaremek védése: reflektív módon mutatja be az önmaga által készített javítási, felújítási munkát 20 %

  A gyakorlati vizsga csak akkor értékelhető, ha mind a kettő vizsgatevékenység feladat elkészült.

  Értékelési arány:

  I. vizsgarész: Portfólió készítése 50%
  II. vizsgarész: Műbútor javítás, felújítás készítése és védése 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu