Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ
- OKJ száma: 31521620
- Szakmacsoport: Gépészet

Feladata: Különbözõ (víz, csatornázási és fûtési) vezetékhálózatok és a hozzájuk tartozó berendezések önálló szerelése és javítása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 31521620
- Szakmacsoport: Gépészet
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Vezeték- és csõhálózat-szerelõ (7621)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 3 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 70%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: általános iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Hajlott, térdelõ, guggoló és álló testhelyzetben, félig kész, kész épületekben és a szabad ég alatt végzett közepesen nehéz fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
Vízellátó, fûtési, csatornázási rendszerek szerelése tervdokumentáció alapján; a munka ellenõrzése; hibafeltárás; javítás; hegesztés; összeszerelés.

Követelmények
Rendelkezzen az ivóvízre, a vízellátó, a csatornázási, a fûtési rendszerekre, a hõhasznosítás módjaira, a kémények kialakítására, a szabályozás automatizálására vonatkozó ismeretekkel; ismerje a felhasználható anyagokat és tulajdonságaikat; legyen képes munkaköre önálló, elméletileg megalapozott, szakszerû ellátására; legyen képes munkáját tervek alapján, a szabványok, elõírások ismeretében végezni; legyen képes a rendelkezésre álló gépek, szerszámok, kéziszerszámok kezelésére; össze tudja kapcsolni munkáját az építõmesteri és befejezõ szakipari technológiákkal; tartsa be a munkavédelmi, tûzrendészeti és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu