Ügyintézõ titkár II. - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Ügyintézõ titkár II.
- OKJ száma: 52340404
- Szakmacsoport: Ügyvitel

Feladata: A vezetõ munkájának segítése adminisztrátori, levelezõi, titkárnõi, titkárságvezetõi és hasonló munkakörökben; kapcsolattartás az ügyfelekkel, az üzleti partnerekkel; a munkájához a gépírástudás elengedhetetlen.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52340404
- Szakmacsoport: Ügyvitel
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Titkárnõ (4191)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 1 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen ülve, hajlott testtartásban, zárt munkahelyen végzett adminisztratív, ügyintézõi tevékenység (szellemi munka).

Jellemzõ tevékenységek
A vezetõ által igényelt információk összegyûjtése, szóbeli jelentés, tájékoztatás; levelek, jelentések leírása diktálás vagy kézirat alapján; rutinlevelezés önálló intézése; beérkezõ és kimenõ posta intézése; levelek és iratok rendezése, nyilvántartása; alapvetõ számviteli, pénzügyi feladatok (bizonylatkezelés, adóbefizetések stb.) ellátása; megbeszélések, értekezletek, tanácskozások szervezése, elõkészítése; hivatalos látogatók fogadása; határidõk nyilvántartása; a dolgozók szabadságának és távollétének nyilvántartása stb.

Követelmények
Rendelkezzen a gépíró-szövegszerkesztõ szakképesítésnek megfelelõ ismeretekkel, képességekkel; rendelkezzen alapszintû idegennyelv-ismerettel; gondolatait világosan, érthetõen formálja meg és a hallott szöveget kifejezõ módon, pontosan közvetítse; rendelkezzen alapvetõ gazdasági, számviteli, pénzkezelési, adózási ismeretekkel; rendelkezzen a munkájához szükséges polgári jogi, gazdasági jogi és munkajogi ismeretekkel; legyen képes egy korszerû táblázatkezelõ és egy korszerû adatbázis-kezelõ program használatára; tudjon megszervezni egyszerûbb rendezvényeket, ismerje a protokolláris elõírásokat; legyen képes segíteni a vezetõ idejének beosztását; rendelkezzen megfelelõ emberismerettel és kapcsolattartási készséggel; tartsa be a titkári munkával kapcsolatos etikai elvárásokat; tartsa be a munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu