Személyügyi gazdálkodó - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Személyügyi gazdálkodó
- OKJ száma: 54344201
- Szakmacsoport: Közgazdaság

Feladata: Az adott szervezeti, intézményi keretek között a munkaerõ hatékony mûködtetésével kapcsolatos tevékenység, a munkatársak alkalmazásával és elbocsátásával kapcsolatos döntések elõkészítése, ill. meghozatala.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54344201
- Szakmacsoport: Közgazdaság
- Szint: emelt szintû szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Humánerõ-gazdálkodási ügyintézõ (3603)
- Felelõs minisztérium: FMM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 450 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnõttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen ülõ, hajlott testhelyzetben, zárt munkahelyen végzett szellemi munka.

Jellemzõ tevékenységek
A szervezetfejlesztési stratégia és a tervezési koncepció kialakításában való részvétel; a gazdasági szervezet (intézmény) érdekképviseleti munkájában, a munkaadók és munkavállalók közötti kollektív tárgyalások elõkészítésében, lebonyolításában, valamint a megállapodások gyakorlati végrehajtásában, a szervezet globális munkaerõ- szükségletének kialakításában, biztosításában, összetételének folyamatos fejlesztésében és a külsõ munkaerõforrások feltárásában való részvétel; a munkaerõ-átcsoportosítás, ill. a humánus létszámleépítés lehetõségeinek kidolgozása; munkaerõ-kiválasztás és -megtartás; a szakmai életutak, beiskolázások, továbbképzések tervezése; a munkaköri követelmények meghatározása; képesség- és alkalmasság-vizsgálatok, beválás-vizsgálatok szervezése, ill. végzése; az oktatás és átképzés megszervezése; kapcsolattartás a munkaügyi központokkal; a hatékony személyzetfejlesztés szempontjainak képviselete a szervezet rövid-, közép- és hosszú távú elképzeléseinek kidolgozásánál; az emberi erõforrások alkalmazásával és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.

Követelmények
Ismerje a munkaerõpiac törvényszerûségeit, a hazai munkaerõpiac fõbb jellemzõit, a munkaügyi szervezeteket és a velük való kapcsolattartás szabályait, a munkaerõ-szükséglet meghatározásának, a hatékony foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer mûködtetésének, a hatékony munkaerõ-fejlesztésnek a gyakorlati módszereit; ismerje a munkafolyamat-elemzés módszereit, a munkahelyi terhelés fizikai és pszichikai tényezõit; rendelkezzen az alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó ismeretekkel; rendelkezzen szervezési, vezetési, szervezetelméleti és szociológiai ismeretekkel; ismerje a munkaadók és munkavállalók közötti kollektív tárgyalások elõkészítésével, lebonyolításával gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos tudnivalókat, a konfliktus kezelésének, feloldásának alapvetõ módszereit; legyen képes a munkaerõ kiválasztása, megtartása, motiválása, szakmai életutak tervezése, a munkaköri követelmények és teljesítménykövetelmények kidolgozása területén szükséges teendõk ellátására; legyen képes a szervezet igényeinek megfelelõ foglalkoztatási formák, munkaidõrendszerek, bérezési, anyagi ösztönzési rendszerek kiválasztására; a szervezetre vonatkozó személyügyi elképzeléseket is tartalmazó stratégiai és üzleti terv készítésében való közremûködésre; munkája során legyen figyelmes, tapintatos és udvarias; munkáját felelõsségteljesen, a vállalat érdekeit és a dolgozók jogait figyelembe véve végezze,


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu