Repülõgép-szerelõ - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Repülõgép-szerelõ
- OKJ száma: 52524104
- Szakmacsoport: Közlekedés

Feladata: Légijármûvek szerkezetének gépészeti és elektromos rendszereinek mûszaki kiszolgálása, karbantartása, javítása és ellenõrzése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52524104
- Szakmacsoport: Közlekedés
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Repülõgépmotor-szerelõ, -javító (7432) >>
- Felelõs minisztérium: GKM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: csak iskolai rendszerben tanulható
- Elmélet aránya a képzésben: 50%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen zárt munkahelyen, a repülõgép magasságának megfelelõen lépcsõn álló, guggoló, a gép szárnyában pedig fekvõ testhelyzetben végzett közepesen nehéz fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
Mûszaki állapotellenõrzés a légijármû indulása elõtt és érkezése után; üzemképesség megállapítása; hibafeltárás, hibajavítás, a javítás utáni ellenõrzések, próbák elvégzése; idõszakos karbantartás; a munkavégzés dokumentálása.

Követelmények
Ismerje a hazai és külföldi légiközlekedést szabályozó elõírásokat, követelményeket és ajánlásokat. Ismerje és alkalmazza a repülésben használt mûszaki dokumentációkat. Ismerje a repülõszerkezetekben használatos (fa, mûanyag, fém, stb.) és szerkezeti egységekben alkalmazott (tüzelõ-, kenõanyagok és más munkafolyadékok) különféle anyagok fajtáit, jellegzetességeiket és alkalmazásukat. Legyen tisztában a szerkezeti anyagok korróziójának típusaival, a folyamat feltételeivel és lezajlásával, a szakszerû korrózióvédelemmel. Rendelkezzen a mûszaki ábrázoláshoz szükséges ismeretekkel; a gépészeti, elektronikai, a digitális technika és az automatika ismeretével, és legyen képes alkalmazásukra. Ismerje a számítástechnika elméleti alapjait, a számítógép felépítését, mûködését és használatát, a legelterjedtebb operációs rendszereket, szoftvereket, hálózatokat és legyen képes alkalmazásukra. Rendelkezzen aeromechanikai és aerodinamikai ismeretekkel. Ismerje a légijármûvek mûszereinek, mûszerrendszereinek felépítést, mûködési elvét; a légijármûvek navigációs és automatikus repülésvezérlõ rendszereit és mûködési elveit; legyen áttekintése a légi jármûvek rádiónavigációs rendszereirõl és eszközeirõl, és a légijármûvek hírközlõ rendszereirõl. Ismerje a légijármûvek szerkezeti kialakításának elveit és jellemzõit, mûködését. Legyen képes a repülõszerkezetek egyes csavarral rögzített alkatrészeinek le- és visszaszerelésére, a tömítõ és korrózióvédõ rendszer helyreállítására, a kötõelemek pótlására, sérült vagy kopott alkatrészek cseréjére. Ismerje a légijármûvek gépészeti és elektromos egységeit és berendezéseit tartalmazó rendszereket, a légijármûvek hajtómûveit, funkciójukat, felépítésüket és mûködésüket, mûszaki állapotuk ellenõrzését, és adott technológia szerint egyes hibák javítását. Tudja használni és alkalmazni a javítás során a kéziszerszámokat és a kézi munkagépeket. Legyen képes szerelési munkák végzésére légijármûvek szerkezetén, rendszereiben és berendezéseiben. Tudja használni és kezelni a légijármûvek beépített ellenõrzõ berendezéseit. Tartsa be a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu