Mûtõssegéd - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Mûtõssegéd
- OKJ száma: 31500203
- Szakmacsoport: Egészségügy

Feladata: Kórházak általános és speciális mûtõiben a mûtétek során használt technikai eszközök és berendezések elõkészítése, irányítás melletti mûködtetésük; betegszállítás, fertõtlenítési feladatok.


Alapadatok
- OKJ-szám: 31500203
- Szakmacsoport: Egészségügy
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló, beteghordó, mûtõssegéd, dajka) (5320)
- Felelõs minisztérium: ESZCSM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 950 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 80%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév elõtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve, állva, járkálva végzett, döntõen könnyû (elõkészítõ feladatok), részben nehéz fizikai (betegek szállítása, emelése stb.).

Jellemzõ tevékenységek
technikai eszközök és berendezések elõkészítése, mûködõképességük ellenõrzése; a beteg mûtéti területének elõkészítése; a beteg szakszerû elhelyezése a mûtéthez; betegszállítás; steril anyagok és eszközök elhelyezése a mûtõteremben; mûszerek és a mûtõ helyiségeinek fertõtlenítése.

Követelmények
Rendelkezzék a mûtõszolgálat, a sebészet, a traumatológia, az anaeszteziológia, az elsõsegélynyújtás szakmai alapismereteivel, s ezeket tudja a gyakorlatban alkalmazni. Legyen képes felismerni a mûtétek során alkalmazott mûszereket, eszközöket, textíliákat és kötszereket. Legyen képes orvosi és mûtõs szakasszisztensi irányítással a mûtét elõtti, a mûtét során szükséges és a mûtét utáni feladatokat ellátni. Tartsa be a higiéniai, munka- és balesetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu