Minõségellenõr - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Minõségellenõr
- OKJ száma: 51540101
- Szakmacsoport: Gépészet

Feladata: A termékek, szolgáltatások minõségi kritériumainak ellenõrzése, a hibák feltárása, szükség esetén reklamáció kezdeményezése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 51540101
- Szakmacsoport: Gépészet
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Minõségi, mûszaki, biztonsági ellenõr (3192)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 300 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: csak felnõttképzésben tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 20%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: középiskola utolsó évfolyama
- Szakmai elõképzettség: szükséges
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve hajlott testtartásban, ill. állva, járkálva végzett szellemi munka.

Jellemzõ tevékenységek
A termékek minõségének ellenõrzése (gyártás közben, ill. a késztermékeknél) laboratóriumi mérések; mûszeres mérések; jegyzõkönyvek készítése; okmányok kitöltése; reklamáció intézése.

Követelmények
Ismerje és alkalmazza a minõségellenõrzéshez szükséges szabványokat, jogi elõírásokat; ismerje a különbözõ minõsítési és mintavételi módszereket; legyen képes a termék minõségi átvételére, a megfelelõ okmányok kitöltésére, engedélyek, jegyzõkönyv stb. elkészítésére; legyen képes technológiai utasítások kidolgozására, megfelelõ vizsgálati módszerek, eszközök, berendezések alkalmazására; tartsa be a munkavédelmi, tûzrendészeti és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu