Mélyfúró - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Mélyfúró
- OKJ száma: 31521103
- Szakmacsoport: Gépészet

Feladata: Mélyfúró-berendezések (pl. olajkutak, termálkutak) és fúrástechnológiai eszközök kezelése, karbantartása, technológiai mûveletek végrehajtása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 31521103
- Szakmacsoport: Gépészet
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Mélyfúró (7111)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 60%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: általános iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Álló és hajlott testhelyzetben, szabad ég alatt végzett nehéz fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
A felszerelés helyszínre szállítása, alapozási munkák elvégzése; a mélyfúró-berendezés felállítása; a vízrendszer és az iszapcsatorna-rendszer kiépítése; fúróiszap készítése, az iszap állapotának rendszeres ellenõrzése, a gépek mûködtetése, a fúrószerszámok karbantartása és cseréje; kõzetminta vétele, cementezés, a talpmélység elérésekor a kút beindítása; a bányászati aknák létesítésére alkalmas nagy átmérõjû aknafúró berendezések és segédegységeik kezelése; kitörésgátló berendezések felszerelése és mûködtetése.

Követelmények
Legyen képes a szakma körébe tartozó mûveletek elõkészítésére, elvégzésére, ellenõrzésére és szabályozására; a szükséges szerszámok, készülékek, segédeszközök, berendezések kiválasztására, használatára, karbantartására; a mérõ- és ellenõrzõeszközök kiválasztására, használatára, a mérés elvégzésére és a szükséges következtetések levonására; rajz alapján egyszerû szerkezetek szerelésének, javításának mûveleti sorrendjének meghatározására, az ezzel kapcsolatos munka önálló megszervezésére, a szükséges nyersanyagok, félkész gyártmányok, a segédanyagok megválasztására, elõkészítésére, felhasználására, kezelésére; egyszerûbb anyagvizsgálatok elvégzésére; az elõforduló hibák felismerésére és kijavítására; tartsa be a munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu