Informatikus (mûszaki informatikus) - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Informatikus (mûszaki informatikus)
- OKJ száma: 54464103
- Szakmacsoport: Informatika

Feladata: A munkahely informatikai koncepciójának kialakitása és megvalósítása, inteligens mérõ és kiértékelõ rendszerek kialakítása és üzemeltetésének irányítása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54464103
- Szakmacsoport: Informatika
- Szint: emelt szintû szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Szoftverfejlesztõ, informatikus (2133)
- Felelõs minisztérium: IHM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 50%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen ülõ, hajlott testhelyzetben, zárt munkahelyen végzett szellemi munka.

Jellemzõ tevékenységek
Adott feladat korszerû megoldásához szükséges hardverkörnyezet, alapszoftver, szoftverfejlesztõi környezet és alkalmazói szoftver kiválasztása; számítástechnikai háttér kialakítása; speciális alkalmazói környezet kialakításával kapcsolatos problémák megoldása; saját fejlesztésû hardvereszközök tesztprogramjainak, alkalmazó, konfiguráló, csatoló programjainak megtervezése, kidolgozása; a számítógépes rendszer, azon belül a számítógépek központi és perifériális egységeinek üzembe helyezése, mûködtetése, hibafeltárása; a kialakult számítástechnikai rendszer folyamatos üzemeltetésének biztosítása, rendszergazda feladatok ellátása; nyílt rendszerek felügyelete, alkalmazói szoftverek integrálása nyílt rendszerekbe; adatátvitel megvalósítása és biztosítása különbözõ számítógépes rendszerek között; kommunikációs programok fejlesztése (új és meglévõ protokollra); részvétel az alkalmazói szoftverek fejlesztésében, elsõsorban rendszerközeli programok írásával.

Követelmények
Rendelkezzen olyan elméleti és gyakorlati számítástechnikai (hardver és szoftver) ismeretekkel, amely képessé teszi magas szintû programozói munka elvégzésére; legyen képes a számítógépes rendszer üzembe helyezésére és üzemeltetésére; rendelkezzen a számítástechnikai eszközök használatához szükséges idegennyelv-ismerettel; legyen tájékozott a számítástechnikai szakirodalomban és kövesse a számítástechnikai piac változásait.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu