Gyógyszer- és tápszerkészítõ - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Gyógyszer- és tápszerkészítõ
- OKJ száma: 31524403
- Szakmacsoport: Vegyipar

Feladata: Gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményekben, fogyatékosok napközi otthonaiban, szociális foglalkoztatókban, egészségügyi intézményekben a felsõoktatási végzettséget nem igénylõ feladatok ellátása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54149901
- Szakmacsoport: Oktatás
- Szint: emelt szintû szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Egyéb igazságszolgáltatási ügyintézõk (3519)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen zárt munkahelyen, állva, ülve, kisebb részben szabad ég alatt (óvoda, iskola udvara stb.) végzett, részben közepesen nehéz fizikai, részben nem fizikai tevékenység.

Jellemzõ tevékenységek
A gyerekek, ill. a felnõtt fogyatékosok fogadása, felügyelete és segítése az étkezéseknél, a testápolásnál és öltözködésnél; a szabadidõs tevékenységeknél a pedagógus segítése, a gyerekek, fogyatékosok kísérése; oktatási, foglalkoztatási eszközök elõkészítése; közremûködés a foglalkozások lebonyolításában; közremûködés a gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus munkájában; adminisztrációs feladatok ellátása; szemléltetõeszközök, rajzok készítése; korrekciós feladatok végrehajtása, begyakoroltatása a pedagógus útmutatása alapján; fejlesztõ foglalkozások végzése korai gyermekkorban.

Követelmények
Rendelkezzen megfelelõ pedagógiai, pszichológiai, szociálpszichológiai, közmûvelõdési, gondozási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, gyógypedagógiai és oktatástechnikai ismeretekkel; ismerje a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékosok személyiségfejlõdésének, megismerõ tevékenységének, érzelmi életének sajátosságait, a sérülés jellegéhez igazodó nevelési, oktatási feladatokat, taneszközöket; legyen képes önállóan, ill. a pedagógus irányítása mellett a szabadidõs tevékenységek szervezésére és levezetésére, mentálhigiéniai jellegû tevékenységekre, a gyermekvédelmi feladatok ellátására, az oktatástechnikai eszközök, speciális taneszközök, gyógyászati segédeszközök kezelésére, ügyeleti, gyermekfelügyeleti tevékenység végzésére; legyen képes a sérülés jellegéhez igazodó nevelési eljárások, bánásmódok alkalmazására, a sérülésspecifikus feladatok végrehajtására, fejlesztõ foglalkozások végzésére, elsõsegélynyújtásra; tartsa tiszteletben a gyermek, a fogyatékos személyiségét, járuljon hozzá fejlõdéséhez; rendelkezzen megfelelõ kommunikációs és együttmûködési készséggel; munkáját hassa át a türelem, az együttérzõ képesség.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu