Gyermek- és ifjúsági felügyelõ I. - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelõ I.
- OKJ száma: 54149902
- Szakmacsoport: Oktatás

Feladata: A nevelõ-gondozó tevékenységében a pedagógus, gyógypedagógus segítõtársa a bentlakásos és napi bejárásos gyermek- és ifjúságvédelmi egészségügyi és szociális intézményekben. A pedagógussal közösen elvégzett tervezõ munka alapján önállóan végzi a szabadidõ szervezését, a játéktevékenységek, gondozási feladatok, napirendi feladatok, ügyelet, szünidei munka irányítását.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54149902
- Szakmacsoport: Oktatás
- Szint: emelt szintû szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Gyermekfelügyelõ (3412)
- Felelõs minisztérium: OM-ESZCSM-GYISM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 1 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 40%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen álló (járás közben), kisebb részben ülõ testhelyzetben, zárt munkahelyen végzett szellemi és részben könnyû fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
Szabadidõs tevékenységek szervezése, a gyerekek felügyelete; csoportos tevékenységek, foglalkozások szervezése, vezetése; éjszakai felügyelet ellátása; a gyerekek fejlõdésének figyelemmel kísérése, javaslattétel kivizsgálásra, a terápiás kezelésrõl való gondoskodás; gyógyászati segédeszközök kezelése; gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok irányítása; oktatástechnikai eszközök mûködtetése; adminisztrációs teendõk ellátása; kapcsolattartás szülõkkel, nevelõszülõkkel, különbözõ intézményekkel.

Követelmények
Rendelkezzen megfelelõ pszichológiai, pedagógiai, gyermek- és ifjúságvédelmi, gyógypedagógiai ismeretekkel; legyen képes ismereteit alkalmazni a fiatal és felnõtt korú fogyatékosok életének segítésében, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, bentlakásos intézményekben az egészségügyi, szabadidõ-szervezési feladatok ellátásában; legyen képes az oktatástechnikai eszközök kezelésére; tartsa be a munkavédelmi, tûzrendészeti és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu