Gumi- és mûanyagipari technikus - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Gumi- és mûanyagipari technikus
- OKJ száma: 52541203
- Szakmacsoport: Vegyipar

Feladata: Gumi- és mûanyagipari gyártás területén a termelési, üzemeltetési folyamatok elõkészítése, irányítása, kutatási és fejlesztési munkában való közremûködés.


Alapadatok
- OKJ-szám: 52541203
- Szakmacsoport: Vegyipar
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Vegyésztechnikus (3115)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: csak iskolai rendszerben tanulható
- Elmélet aránya a képzésben: 30%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Döntõen zárt munkahelyen, állva, ülve, kisebb részben szabad ég alatt (óvoda, iskola udvara stb.) végzett, részben közepesen nehéz fizikai, részben nem fizikai tevékenység.

Jellemzõ tevékenységek
Mûanyagalapanyag-gyártó, gumikeverék-, félkésztermék-, késztermékgyártó, mûanyaggyártó berendezések, szabályozó és mérõmûszerek, anyagmozgató, fûtõ-, hûtõ berendezések, mûanyag-feldolgozó gépek, keverõk, automatikák kezelése, kezelésük felügyelete, karbantartásuk megszervezése; beosztottak irányítása és felügyelete csoportvezetõként, mûvezetõként vagy diszpécserként; a termelés elõkészítése, a termelési feltételek biztosítása; veszélyhelyzetben a termelés biztonságos leállítása; minõségellenõrzõ, fejlesztõ és kutató laboratóriumokban vizsgálatok, mérések végzése, kiértékelése; gyártás- és gyártmányfejlesztésben való közremûködés; minõségbiztosítás; számítógépes folyamatirányítás.

Követelmények
Rendelkezzen megfelelõ kémiai, méréstechnikai, gyártástechnológiai ismeretekkel; ismerje a gumi- és mûanyagipar alap- és segédanyagait és azok tulajdonságait; ismerje és alkalmazza a hazai és nemzetközi szabványokat, mûszaki dokumentációkat; legyen képes az elektronikus adatfeldolgozásra; laboratóriumi munka önálló végzésére, számítások végzésére, a mérések kiértékelésére; gumi- és mûanyagipari szerszámok, gépek, berendezések mûködtetésére, karbantartására, ellenõrzésére, javításuk megtervezésére; a gáz, folyadék tárolására alkalmas készülékek kiürítésére, feltöltésére, karbantartására; a szivattyúk, kompresszorok, a különbözõ szállítóberendezések, csõvezetékek mûködtetésére, alapvetõ karbantartására; munkafolyamatok megtervezésére, elõkészítésére; optimalizáló célú anyag- és energiaszámítások elvégzésére; legyen képes beosztottai munkájának megszervezésére, felügyeletére, irányítására; rendelkezzen egy önálló szakirányú vállalkozás beindításához és mûködtetéséhez szükséges ismeretekkel; tartsa be a munkavédelmi, tûzrendészeti, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és minõségbiztosítási elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu