Gépíró és szövegszerkesztõ - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Gépíró és szövegszerkesztõ
- OKJ száma: 33340402
- Szakmacsoport: Ügyvitel

Feladata: Gépírási, szövegszerkesztési, alapfokú ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátása számítástechnikai és ügyvitel-technikai berendezések (pl. személyi számítógép, nyomtató, írógép, másoló) használatával.


Alapadatok
- OKJ-szám: 33340402
- Szakmacsoport: Ügyvitel
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Egyéb irodai jellegû foglalkozások (4199)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 2 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 60%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév elõtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Ülve, hajlott testtartással, zárt munkahelyen végzett munka (szellemi jellegû).

Jellemzõ tevékenységek
Anyagok gépelése; levelek, statisztikai jelentések, kimutatások, táblázatok, kéziratok megírása számítógépes szövegszerkesztõ programok segítségével; gondoskodás az ügyiratok iktatásáról, sokszorosításáról, postázásáról.

Követelmények
Tudjon gépelni minimum percenként 170 leütés sebességgel; ismerje és alkalmazza a helyesírás szabályait, legyen képes a beszélõ szándékát pontosan tükrözõ szövegformálásra; rendelkezzen alapvetõ levelezési és ügyviteli ismeretekkel, tudja alkalmazni az iratkészítés formai szempontjait, legyen képes a munkaüggyel kapcsolatos iratok, a hivatalos szervekkel való kapcsolattartást szolgáló iratok és belsõ iratok, gazdasági tevékenységgel kapcsolatos iratok készítésére minta és diktálás alapján; legyen képes a számítógép üzembe helyezésére, a vírusellenõrzésre, egy korszerû szövegszerkesztõ program használatára, táblázatkészítésre, a számítógéppel készített iratok kinyomtatására; tudja alkalmazni az irodai eszközöket (fax, diktafon, másológép); rendelkezzen megfelelõ kommunikációs készséggel; tartsa be a munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu