Épületszobrász - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Épületszobrász
- OKJ száma: 31521608
- Szakmacsoport: Építészet

Feladata: Épületek, építészeti mûtárgyak földfelszín alatti részeinek vízszigetelése, lapos tetõk csapadékvíz elleni szigetelése, üzemi víz elleni szigetelés, a vízszigeteléshez kapcsolódó hõszigetelések készítése és javítása.


Alapadatok
- OKJ-szám: 31521607
- Szakmacsoport: Építészet
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Építmény- és épületszigetelõ (7631)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 1000 óra (maximálisan támogatható óraszám)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 60%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: általános iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Álló, hajlott vagy guggoló testhelyzetben, zárt és félig kész épületekben, ill. szabad ég alatt végzett közepesen nehéz fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
Talajpára, talajnedvesség, talajvíznyomás, belsõ víznyomás, üzemi és használati, valamint csapadékvíz elleni szigetelések készítése, felújítása szaktervezõ által készített tervdokumentáció szerint vagy szaktervezõ irányítása alatt; a vízszigeteléshez kapcsolódó hõszigetelés és egyéb védõ, elválasztó stb. rétegek terv szerinti kivitelezése; költségvetés készítése; kapcsolódó munkák koordinálása.

Követelmények
Ismerje az épületek és mûtárgyak szerkezeteit, a velük szemben támasztott követelményeket, a legfontosabb szerkezetei megoldásokat; a víz- és (a hozzá kapcsolódó) hõszigetelési elõírásokat; a víz- és (a hozzá kapcsolódó) hõszigetelõ anyagok beépítési, alkalmazási utasításait; a minõségi elõírásokat; legyen képes a mûszaki tervek értelmezésére és alkalmazására; legyen képes építési napló, szerzõdés stb. elkészítésére; ismerje a csapadékvíz elleni szigetelések esztétikai hatását az épület egészére; legyen képes víz- és kapcsolódó hõszigetelések elkészítésére, javítására.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu