Ápoló - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Ápoló
- OKJ száma: 54501201
- Szakmacsoport: Egészségügy

Feladata:Kórházakban, ambuláns rendeléseken, szociális és ápolási otthonokban, a mentõellátásban, a házi betegellátás során a felnõtt beteg ellátása; közremûködés a diagnosztikai és terápiás eljárásokban, az egészségmegõrzési, rehabilitációs feladatokban.


Alapadatok
- OKJ-szám: 54501201
- Szakmacsoport: Egészségügy
- Szint: emelt szintû szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Általános ápolónõ, ápoló (3211)
- Felelõs minisztérium: ESZCSM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 3 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: csak iskolai rendszerben tanulható
- Elmélet aránya a képzésben: 50%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: érettségi
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Zárt munkahelyen, ülve, kissé hajlott testtartásban (adminisztrációs tevékenység), járkálva, állva (hajlott testtartásban), guggolva végzett döntõen nem fizikai, részben közepesen nehéz fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
Információközlés, kommunikáció; a beteg megfigyelése; ápolási terv készítése, végrehajtása értékelése; a beteg testi, lelki és szociális szükségletei kielégítésének segítése; aktív részvétel az orvosi viziteken; a beteg elõkészítése az orvosi vizsgálatokra, beavatkozásokra, asszisztálás az orvosnak; adminisztrációs és dokumentációs feladatok elvégzése; gyógyászati eszközök, gyógyszerek tárolása; fertõtlenítés és sterilizálás; egészség-megõrzési és rehabilitációs feladatok ellátása; tanuló ápolókkal való foglalkozás; a beteg megfigyelése; koordináló és szervezési feladatok elvégzése.

Követelmények
Munkáját tekintse hivatásnak; tartsa be a hivatásával kapcsolatos etikai és jogi normákat; rendelkezzen megfelelõ egészségügyi és ápolási ismeretekkel; legyen képes egyértelmû információt adni szóban és írásban, alapszinten idegen nyelven is; legyen képes az ápolási feladatok ellátására; legyen képes szervezési feladatok elvégzésére; segítse a beteg lelki, környezeti problémáinak a megoldását; legyen képes az ápolási, vizsgáló és kezelõ eszközök, a számítógépes egészségügyi szoftverek alkalmazására; legyen képes a diagnosztikus és a terápiás eljárásokban való közremûködésre, ill. az orvosi utasítások alapján azok önálló elvégzésére; legyen képes egészségnevelõ tevékenység végzésére, az egészség-megõrzési és rehabilitációs feladatok ellátására; tartsa be a higiéniai, munkavédelmi, tûzrendészeti és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu