Ács-állványozó - OKJ 2006-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok:

- Szakképesítés megnevezése: Ács-állványozó
- OKJ száma: 33521601
- Szakmacsoport: Építészet

Feladata: Az építõiparban elõforduló mindenféle (magas- és mélyépítési) állványozási és zsaluzási munka elvégzése, fedélszerkezetek készítése.


Alapadatok
- OKJ-szám: 33521601
- Szakmacsoport: Építészet
- Szint: középfokú szakképesítés
- Betölthetõ foglalkozás: Ács-állványozó (7612)
- Felelõs minisztérium: OM


Képzési adatok
- Képzési idõ: 3 év (szakképzési évfolyamok száma)
- Lehetséges képzési forma: iskolai rendszerben és felnõttképzésben is tanulható.
- Elmélet aránya a képzésben: 70%


Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: 10. (az 1998/99-es tanév elõtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
- Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges


A munka jellege
Álló és hajlott testhelyzetben, szabad ég alatt végzett nehéz fizikai munka.

Jellemzõ tevékenységek
Az épületek tetõszerkezetének felépítése fából, vasbetonból vagy acélszerkezetbõl; a tartóoszlopok, gerendák és egyéb szerkezeti elemek kimérése, vágása, illesztése és szerelése; épületelemek zsaluzatainak elkészítése, felépítése, lebontása, szétszerelése; fa alapanyagból fõ-, vagy válaszfalak, valamint födémek készítése; épületek tetõszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítása, javítása és felújítása; a falazatok építéséhez, vakolásához és burkolásához szükséges munkaállványok elkészítése, felállítása, ill. lebontása; díszletek készítése, felállítása, javítása.

Követelmények
Rendelkezzen megfelelõ statikai épületszerkezet-tani, építésszervezési és mûszaki rajz ismeretekkel; ismerje az állványok anyagait, az állványépítési és - szerelési módokat; ismerje a tetõszerkezetek faanyagait és a használatos kötésmódokat; legyen képes az épületek tetõszerkezetének felépítésére fából, vasbetonból vagy acélszerkezetbõl; a szerkezeti elemek kimérésére, vágására, illesztésére és szerelésére; épületelemek zsaluzási munkáinak elvégzésére; fából falak, födémek készítésére; épületek tetõszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítására, javítására és felújítására; építési munkaállványok felállítására, ill. lebontására; díszletek készítésére; tartsa be a munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi elõírásokat.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu