Villamos gép és -készülék üzemeltető - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Villamos gép és -készülék üzemeltető
 • A szakképesítés OKJ száma: 35 522 13
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Villamos gép és -készülék üzemeltető - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7341
Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója
 • PLC programozó
 • Elektromos gép- és készülékszerelő
 • Elektrolakatos
 • Elektromechanikai műszerész
 • Háztartás-elektronikai műszerész
 • Villamossági szerelő
 • Akkumulátor-javító és kezelő
 • Autóelektronikai műszerész
 • Automatikai műszerész
 • Ügyvitel-technikai műszerész
 • Híradástechnikai műszerész
 • Mechatronikai műszerész
 • Mechatronikai szerelő

A villamos gép és -készülék üzemeltető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Erő és villamos -művi területen az üzemi, üzemeltetési feladatokat felügyel, erőművet kapcsol, ellenőriz, mér, karbantartást koordinálja és felügyeli. Üzemzavar esetén le- illetve átkapcsol, kivizsgál, azt rögzíti, ha kell tüzet olt. Magas fokú helyismeretre tesz szert, betanít, felelősséggel felügyeli és javítja a rendszert, gépet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • munkája során betartani, betartatni a biztonsági előírásokat
 • betartani, betartatni a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára vonatkozó előírásokat
 • részt venni a tűzoltásban, a mentésben, elsősegélyt nyújtani
 • betartani, betartatni a veszélyes- és szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat
 • munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazni
 • tevékenységét az érvényes utasítások és szabályozások szerint ellátni
 • tevékenységét a szükséges tájékoztatási kötelezettségek betartásával végezni
 • az erőmű rendszereit, berendezéseit, eszközeit szakszerűen, gondosan kezelni, üzemeltetni
 • a villamos hálózat berendezéseit, eszközeit szakszerűen, gondosan kezelni, üzemeltetni
 • ellenőrizni a munkaterületet
 • ellenőrizni a berendezések állapotát, üzemképességét
 • észlelni és jelenteni a gépek, berendezések, rendszerelemek meghibásodását
 • bejárásokon, ellenőrzéseken, üzemi próbákon részt venni
 • munkautasítást, végrehajtott munkát és beavatkozásokat dokumentálni, forgalmazni
 • baleseti naplót vezetni
 • részt venni az előírt képzési programokon
 • közreműködni az új munkatársak betanításában

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 522 04

A képzés feltételei

A villamos gép és -készülék üzemeltető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettség

  szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:

  Villanyszerelő:

  a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,

  az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

  625 számú Villanyszerelő,

  503 számú Villanyszerelő,

  505 számú Villanyszerelő leágazásai

  505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

  505-2 Épületvillamossági szerelő,

  505-3 Vasút villamossági szerelő,

  505-4 Villamoshálózat-szerelő,

  506 számú Általános Villanyszerelő,

  valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

  07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

  33 5216 03 számú Villanyszerelő,

  33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

  a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

  a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

  a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

  a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

  (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,

  (36.) Épületvillamossági technikus,

  (42.) Villamos gép és berendezési technikus,

  (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

  valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

  52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

  52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

  52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,

  07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,

  54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

  szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

  villamos energiaipari munkák végzésére képesít,

  villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;

  az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

  villamos művek,

  villamos gépek,

  villamos energetika,

  épületvillamosítás,

  amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

  Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből

  Elosztó berendezések és védelmek

  Védelmek és automatikák

  Túláramvédelem

  Kapcsolástechnika

  Nagyfeszültségű technika és berendezések

  Szigeteléstechnika

  Villamos művek

  Villamosenergia-átvitel

  Villamos energetika

  Villamosenergia-ellátás

  Villamos gépek és alkalmazások

  Villamos energia kisfeszültségű készülékei

  Villamos kapcsolókészülékek

  Villamos készülékek

  Energetikai villamos készülékek és berendezése

  Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása

  Épületenergetika


 • Előírt gyakorlat:

  2 év erőmű üzemeltetői munkakőrben eltöltött szakmai gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 640 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 35 522 13 azonosító számú, Villamos gép és -készülék üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11293-12 Villamos berendezések ellenőrzése, mérése, hiba és üzemzavar elhárítás
 • 11292-12 Villamos gépek, berendezések üzemeltetési feltételei

A villamos gép és -készülék üzemeltető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu