Világítástechnikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Világítástechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 521 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Világítástechnikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3715
Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

A világítástechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A világítástechnikus az intézmény műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Megtervezi és elvégzi a világítás technikai üzemeltetési és produkciós feladatokat. Megtervezi az intézmény világítástechnikai szezonális, havi, heti és napi működését. Koncepcionális kérdésekben a feladata a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a szakterületek felelős vezetőivel. Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése. Felelősségi körébe tartozik az intézmény világítástechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet
 • színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani
 • a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni
 • megtervezni és lebonyolítani az előadás világítástechnikai folyamatait
 • alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat
 • irányítani a rendezői és tervezői instrukciók alapján a darabok bevilágítási és egyéb elektromos munkáit, a megbeszélt határidők betartásával
 • határidőre elkészíttetni a produkciók világítási kellékeit, anyagait, egyedi világítási berendezéseit
 • a műsoron lévő darabokról scenáriumot készíteni, ezeket okmányszerűen kezelni
 • gondoskodni az előadások szakszerű kiszolgálásáról
 • a színház előadásaival és próbáival kapcsolatos összes szcenikai világítási feladatokat meghatározni, azok elvégzését irányítani és folyamatosan ellenőrizni, valamint az előadások zavartalanságát biztosítani
 • műszaki véleményt adni a világítás és egyéb, a nézőteret, színpadot és szervesen kapcsolódó helyiségeket érintő elektromossággal kapcsolatos feladatok megoldására
 • a rábízott és a világosítótárhoz tartozó berendezések és eszközök balesetmentes, üzemképes állapotának ellenőrzésére
 • a berendezések meghibásodása esetén gondoskodni azok azonnali javításáról, a szervízelés intézéséről, és az eszközök helyettesítéséről
 • a világítási eszközökről és berendezésekről szervizkönyvet vezetni és azt dokumentumszerűen nyilvántartani
 • megszervezni és folyamatosan ellenőrizni a világítástechnikai eszközök és anyagok raktározását, a fogyó anyagok felhasználását dokumentumszerűen nyilvántartani
 • javaslatot tenni a berendezések, eszközök selejtezésére, bővítésére
 • az elektromossággal kapcsolatos biztonsági helyzet szakmai elbírálására és a veszélyhelyzetek meghatározására
 • a keletkezett elektromos veszélyhelyzetet objektív módon megítélni, késedelmes elháríthatósága esetén a berendezés működését felfüggeszteni a további intézkedésig, illetve a hiba elhárításáig használatát megtiltani
 • a munkavédelmi szemlék jegyzőkönyveiben rá szabott feladatok időarányos végrehajtásáról gondoskodni
 • gondoskodni a világosítók színpadi munkaterületének tisztán tartásáról
 • a feladatokkal összefüggő szállítások során a gépkocsira történő fel– és lerakodási munkákat felügyelni
 • ellenőrizni a tűz– és munkavédelmi előírások betartását
 • felelősnek lenni a világosítási munkaterületen az elektromos energia és a szerelési anyagok takarékos felhasználásáért, a színházi tulajdon védelméért
 • aktívan részt venni a rendezői és tervezői instrukciók alapján a bemutatandó darabok bevilágításának folyamatában
 • a bemutatandó darabok szcenikai igényeinek biztosításához szükséges színpadi szerelések elvégzésére
 • az előadásokkal kapcsolatban megtanulni a számára előírt beállításokat és instrukciókat
 • a színház előadásaival és próbáival kapcsolatos összes szcenikai világítási feladatokat elvégezni
 • szcenikai világítási berendezések és rendszerek kezelni, ellenőrizni, illetve karbantartani
 • a rábízott berendezések balesetmentes, üzemképes állapotát ellenőrizni, valamint az előadás zavartalanságát biztosítani
 • vizuáltechnikai feladatokat ellátni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 521 07
Színháztechnikus, szcenikus

A képzés feltételei

A világítástechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 240 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 521 03 azonosító számú, Világítástechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10719-12 Színpadi világítástechnika
 • 10715-12 Üzemeltetés és biztonságtechnika

A világítástechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Egy előzetesen elkészített, szabadon választott színpad szcenikai világítási elrendezési tervét az alaprajz, a metszet, a gépészeti jelölések és a műszaki leírás alkalmazásával bemutató szakdolgozat elkészítése a meghatározott szempontsor szerint A témában minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záró dolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu