Vakvezető kutya kiképzője - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vakvezető kutya kiképzője
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 810 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi szolgáltatások (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vakvezető kutya kiképzője - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5319
Egyéb személyi szolgáltatá-si foglalkozások

A vakvezető kutya kiképzője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Vakvezető kutyák kiválasztását, szocializációját, alap– és speciális képzését végzi. A látássérülteket felkészíti a kutyával való közlekedésre, a kutya tartásával, ápolásával, hétköznapi gyakoroltatásával, egészségvédelmével kapcsolatos tennivalókra. Megszervezi az utógondozás látogatásait.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására
 • alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket a különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű szocializációja, alapkiképzése, látássérültet segítő speciális viselkedésformák megtanítása során
 • kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára
 • a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására
 • megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott kutyával összeszoktatási fázisban lévő látássérült kliensekkel, a már levizsgázott és utógondozási fázisban lévő látássérültekkel
 • szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A vakvezető kutya kiképzője képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője végzettség


 • Előírt gyakorlat:

  A képzést megelőzően minimum 1 év vakvezetőkutya kiképző mellett segédkiképzőként eltöltött gyakorlat, a kiképző szervezet által igazoltan

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § b) pontja szerinti alkalmassági vizsgálat.
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 400 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 53 810 03 azonosító számú, Vakvezető kutya kiképzője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10531-12 A látássérült személyek közlekedési-rehabilitációja
 • 10537-12 A vakvezető kutyák kiképzése
 • 10538-12 A vakvezető kutyák munkába állítása

A vakvezető kutya kiképzője komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, továbbá teljesítendő gyakorlat–típusok: • kutyaiskolai foglalkozásokon való részvétel (kölyökprogram, nevelőszülőkkel tartott foglalkozások)

 • gyakorló tanpályán, nagyvárosi forgalomban, tömegközlekedés igénybevételével végzett gyakorlatokon való részvétel

 • gyakorló tanpályán és kisebb forgalmú városi útszakaszon botos technikával és vakvezető kutyával történő közlekedés (mindkét esetben bekötött/letakart szemmel is)

 • forgalmas bevásárlóközpontban (vagy pályaudvaron), lépcsőház, lift, forgóajtók és automatikus ajtók igénybevételével végzett gyakorlatokon való részvétel

 • látássérültek átadó vizsgára történő felkészítésén való részvétel.


Minimum 300 óra valós helyzetekben, kutyaiskolában és tanpályán végzett gyakorlatok teljesítéséről szóló igazolás. Az igazolást a gyakorlat körülményeit biztosító és a gyakorlat során a szakmai felügyeletet adó Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, vakvezető kutyák kiképzésével foglalkozó kutyakiképző szervezet igazolja le.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu