Természetvédelmi szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Természetvédelmi szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 850 05
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Környezetvédelem
 • A szakképesítésért felelős miniszter: környezetvédelemért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Természetvédelmi szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3132
Erdő- és természetvédelmi technikus

A természetvédelmi szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Nemzeti parkok, természet- és környezetvédelmi igazgatóságok, mező- és erdőgazdasági üzemek, önkormányzatok és természetvédelmi szervezetek természet- és tájvédelmi feladatainak középszintű ellátása. Önállóan vagy mérnöki irányítással a természetvédelemmel összefüggő szakmai és műszaki feladatok gyakorlati megvalósítását végzi. Felügyeli és védi a természetvédelmi területeket, a nemzeti parkokat és a régészeti lelőhelyeket, gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • talajmintákat venni, minőségi vizsgálatokat elvégezni, a területre kihelyezett mérőműszerek adatait leolvasni, az adatokat értékelni,
 • a természetet (talaj, víz, levegő, élővilág) szennyező anyagokat felismerni, az ellenük való védekezést megoldani,
 • erdőleltárt, felméréseket elvégezni az elfogadott tudományos és operatív módszereknek megfelelően,
 • természetvédelmi területeken erdő-, gyep- és nádgazdálkodási tevékenységet irányítani, természetvédelmi létesítményeket fenntartani,
 • erdő- és mezőgazdasági üzemi feladatokat ellátni, részt venni az agrár-környezetgazdálkodásban, és a tájgazdálkodás kialakításában,
 • a természetvédelmi információk fotogrammetriai kiértékelését, a terepkitűzést elvégezni, szintezni, számítógépes információs rendszereket felhasználni,
 • a védett növények és állatok állományait megfigyelni,
 • szakmai idegenvezetést végezni, kapcsolatot tartani a hivatalos szervekkel,
 • teljes közigazgatási területre vonatkozó hatáskörben a természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni,
 • természetvédelmi szakhatósági feladatokat (engedélyezési eljárások, ellenőrzések, hatósági bejárások, környezeti hatásvizsgálatok) előkészíteni, azok végrehajtásában részt venni,
 • hatósági kapcsolatot tartani a környezetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, a bányászat és a mezőgazdaság területi szervezeteivel, a helyi önkormányzati hivatalokkal,
 • részt venni a települések környezetvédelmi programjának, szabályozási- és szerkezeti tervének elkészítésében,
 • helyi természeti érték- és tájvédelmi, közterület felügyeleti feladatokat ellátni,
 • a természetvédelemhez és tájvédelemhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni,
 • természet- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat végrehajtani, a végrehajtást ellenőrizni,
 • az értékeket veszélyeztető és természeti érdekeket sértő, károsító személyeket igazoltatni, feltartóztatni, szabálysértési-, vagy büntető-, illetve közigazgatási eljárást kezdeményezni, helyszíni bírságot kiszabni,
 • közösségi kapcsolatokat fejleszteni (természetvédelmi- és ökoturizmus, természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel együttműködni),
 • települési zöldfelület-gazdálkodási és -fenntartási feladatokat ellátni,
 • természetvédelmi projektekben projekttervezés, projektmenedzsment feladatokat ellátni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A természetvédelmi szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  54 850 01 Környezetvédelmi technikus


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0,5 év
Minimális óraszáma: 240 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 850 05 azonosító számú, Természetvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10877-12 Gazdálkodás és turizmus a védett területeken
 • 10876-12 Természetvédelmi mérések
 • 10875-12 Természetvédelmi szaktechnikusi tevékenység

A természetvédelmi szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu