Termékdíj ügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Termékdíj ügyintéző
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 344 08
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: adópolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Termékdíj ügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
4136
Iratkezelő, irattáros
 • Iratkezelő

A termékdíj ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Termékdíj ügyintéző a termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végez. Megfelelő módon alkalmazza a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat. Elvégzi a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végezni
 • megfelelő módon alkalmazni a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat
 • elvégezni a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat
 • betartani/betartatni  a  bizonylatolási,  nyilvántartási  és  elszámolási  rendre  vonatkozó szabályokat,
 • a vámeljárások során közreműködni a vámáru-nyilatkozatok termékdíjjal kapcsolatos mellékleteinek megfelelő elkészítésében
 • kapcsolatot tartani a vám- és környezetvédelmi hatóságokkal
 • szerződés   alapján   kapcsolatot   tartani   a   hasznosítást   koordináló   szervezetekkel, elkészíteni és megküldeni részükre a beszámolókat
 • ellátni a Kötelező Tarifális Felvilágosítás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos feladatokat
 • alkalmazni az Európai Unióban a termékdíjhoz kapcsolódó rendeleteket, irányelveket és bírósági döntések rendelkezéseit
 • vezetni a termékdíjhoz  kapcsolódó különnyilvántartásokat,kezeliés rögzíti az adatokat, betartja a nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírásokat
 • közreműködni a termékdíjhoz kapcsolódó szerződések megkötésében
 • közreműködni a termékdíjhoz szorosan kapcsolódó beszerzési és értékesítési ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó termékdíjas és hulladékhasznosítási kötelezettségekről szóló információkat
 • megbízás  alapján,  a  külön  jogszabályban  meghatározott  feltételek  megléte  esetén képviseleti feladatokat ellátni
 • érvényesíteni a termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
 • közreműködni a hatóság ellenőrzései és a mintavételek során alkalmazni a rendszeresített bevallási formanyomtatványokat
 • kezelni és alkalmazni a rendszeresített nyomtatványkitöltő programot, jóváhagyásra megküldeni a rendszeresített nyomtatványkitöltő program által előállított XML üzenettel egyenértékű bevallást előállító alkalmazott szoftvert a vámhatóság felé
 • termékdíj-mentességi engedélyekkel kapcsolatos feladatokat végezni
 • alkalmazni a termékdíj-mentességi engedélyekre vonatkozó jogszabályi előírásokat
 • elkészíteni és határidőben megküldeni a mentességi kérelmeket és figyelemmel kísérni a kadott mentességi engedélyekben meghatározottak teljesülését
 • elkészíteni és megküldeni a mentességi engedélyben foglaltak teljesítésére vonatkozó beszámolót
 • betartani a betétdíjra vonatkozó nyilvántartási, bejelentési, beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírásokat
 • termékdíjhoz szorosan kapcsolódó hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási adminisztrációs feladatokat végezni
 • alkalmazni a hulladékok kezelésére vonatkozó általános előírásokat
 • vezetni a hulladékgazdálkodással összefüggő szükséges nyilvántartásokat
 • kiállítani a hulladékszállításhoz szükséges szállítójegyet, mérlegjegyet
 • ellenőrizni a hulladékkezelésre szerződött partnerek engedélyeinek érvényességét
 • közreműködni a hulladékkezeléssel, hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötésében
 • szükség szerint rögzíteni az adatokat a hulladékgazdálkodási információs rendszerben

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 344 03
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

A képzés feltételei

A termékdíj ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 320 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 344 08 azonosító számú, Termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10158-16 Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása
 • 10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás
 • 10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

A termékdíj ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu