Térképész szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Térképész szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 581 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építészet és várostervezés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: földügyért és térképészetért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Térképész szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3133
Földmérő és térinformatikai technikus

A térképész szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A térképész szaktechnikus az intézmény, szervezet, magán, vagy társas vállalkozás munkatársaként szakmai irányítás mellett elvégzi a térképészeti tevékenység során felmerülő szervezési és irányítási feladatokat. Az adatgyűjtés során elvégzi a geodéziai, topográfiai, fotogrammetriai, távérzékelési és tematikus adatok gyűjtését és előkészítését. Az adatfeldolgozás során végrehajtja a térképtervezési és térképszerkesztési feladatokat a kartográfiai elvek betartásával. Elvégzi a térkép grafikai kivitelezését a megadott utasítások és szempontok alapján. Részt vesz a térképkészítés munkafolyamataiban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • térképet tervezni, feladatot specifikálni,
 • meghatározni a térkép tematikáját,
 • kiválasztani a méretarányt, vetületet és a jelkulcsot,
 • kiválasztani az alkalmazandó technológiát,
 • makettet, modellt készíteni,
 • térképtükröt, műszaki jeleket meghatározni,
 • vetületi rendszer meghatározni,
 • méretarányt, térkép méretét definiálni,
 • megtervezni a síkrajzi, vízrajzi, névrajzi, domborzati elemeket – tematikát,
 • megtervezni és kezeli a tematikus térképek adatbázisait,
 • térinformatikai adatokat gyűjteni tematikus térképek készítéséhez,
 • térinformatikai adatokat feldolgozni tematikus térképek készítéséhez,
 • megalkotni a jelkulcsot,
 • megrajzolni a térképet,
 • ellenőrizni a munkafolyamatot,
 • elvégezni a korrektúrát,
 • elvégezni a változtatásokat.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 581 01
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

A képzés feltételei

A térképész szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 581 03 azonosító számú, Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10995-12 Kartográfiai térképszerkesztés feladatai

A térképész szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Záródolgozat készítése.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu