Színpadmester - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Színpadmester
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 521 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Színpadmester - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3714
Díszletező, díszítő

A színpadmester szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A színpadmester az intézmény műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Megtervezi és elvégzi a színpadi üzemeltetési és produkciós feladatokat. Megtervezi az intézmény színpadtechnikai szezonális, havi, heti és napi működését. Koncepcionális kérdésekben a feladata a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a szakterületek felelős vezetőivel. Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése. Felelősségi körébe tartozik az intézmény színpadtechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet
 • színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani
 • a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni
 • megtervezni és lebonyolítani az előadás színpadtechnikai folyamatait
 • alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat
 • részt venni a próba színpadtechnikai folyamatában
 • begyűjteni az információkat egy új produkció színpadtechnikai létrehozásához
 • beépíteni, beépíttetni a próbadíszletet
 • kezelni a kellék– és bútorjelzéseket
 • elsajátítani, végrehajtani a színpadtechnikai instrukciókat a próba folyamán
 • beprogramozni a látvány– és színpadtechnikai jeleket
 • ellenőrizni és korrigálni a beállított látvány– és színpadtechnikai jeleket
 • rögzíteni a szcenáriumban az instrukciókat
 • előkészíteni a kijelölt munkaterületet
 • előkészíteni a díszletelemek beszereléséhez szükséges eszközöket, szerszámokat
 • előkészíteni a kellékeket és a bútorokat
 • beépíteni a tervrajznak megfelelően a díszletet
 • telepíteni a bútorokat és a kellékeket
 • ellenőrizni és korrigálni a beállított látvány– és színpadtechnikai jeleket
 • üzemeltetni a fogyatékkal élő nézők kiszolgáló eszközeit (indukciós hurok, rámpa)
 • felügyelni az előadás színpadtechnikai biztonságát
 • üzemeltetni a színpadtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján
 • lebontani, elszállítatni a beépített díszletelemeket
 • szállítatni és raktározni a használaton kívüli díszletelemeket
 • szállítatni és raktározni a használaton kívüli bútorokat és kellékeket
 • jelezni és elkülöníteni a hibás színpadtechnikai eszközöket
 • tisztíttatni, karbantartatni a színpadi bútorokat
 • tisztíttatni, karbantartatni és pótolni a színpadi kellékeket
 • tisztíttatni, karbantartatni a színpadtechnikai és gépészeti eszközöket

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 521 07
Színháztechnikus, szcenikus

A képzés feltételei

A színpadmester képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 180 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 521 02 azonosító számú, Színpadmester megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10717-12 Színpadtechnika
 • 10715-12 Üzemeltetés és biztonságtechnika

A színpadmester komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli képzés esetén az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Egy előzetesen elkészített, színpad és nézőtér kialakítását, színpadtechnikai berendezések beépítését– tartalmazó alaprajz, gépészeti jelölések és a hozzá kapcsolódó műszaki leírás alkalmazásával bemutatott szakdolgozat elkészítése, szakmai szempontok szerint A témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített záró dolgozat beadása az első vizsganapot megelőzően 30 nappal.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu