Szerszámkészítő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 521 10
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szerszámkészítő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7322
Szerszámkészítő
 • Cipőipariszerszám-készítő
 • Fémipari eszközgyártó
 • Gyémántszerszám- készítő
 • Idomszerész
 • Mezőgazdasági szerszámkészítő
 • Optikai szerszámkészítő
 • Szabászkés-készítő
 • Szerszámmegmunkáló
 • Vésnökszerszám-készítő
 • Zárszerszám-készítő

A szerszámkészítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, beüzemeli, karbantartja, javítja majd a kész szerszámokat és készülékeket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni
 • méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni
 • alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani
 • szerszám- és készülékelemeket hőkezelni
 • hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni
 • kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni
 • a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni
 • próbagyártást végezni
 • elvégezni a szerszámok, készülékek karbantartását, javítását
 • munkája során betartani a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat
 • elvégezni a munkaterületével kapcsolatos adminisztrációt

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
35 861 02
szakképesítés-ráépülés
35 521 01
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

A szerszámkészítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

A képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 34 521 10 azonosító számú, Szerszámkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10193-12 Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása
 • 10192-12 Szerszám- és készülékgyártás
 • 10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.

A szerszámkészítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu