Szállodahajós, szállodai személyzet - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szállodahajós, szállodai személyzet
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 812 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Vendéglátás-turisztika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szállodahajós, szállodai személyzet - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
4223
Szállodai recepciós

A szállodahajós, szállodai személyzet szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképzett Szállodahajós, szállodai személyzet szállodai/hajósként, recepciósként olyan kereskedelmi szálláshelyen tevékenykedik, amely az előírt szempontok alapján került kategóriába sorolásra. Az alkalmazott Front office rendszer, a belső munkaszervezés meghatározza a munkavégzést, így valamennyi feladatát önállóan vagy megosztva (porta, recepció, kassza) látja el.


A szakképzett Szállodahajós, szállodai személyzet pincérként a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Szállodahajós, szállodai személyzet szállodai/hajósaként, recepciósaként

 • a vendég be-kijelentkezésével és ott tartózkodásával kapcsolatos adminisztrációt végezni
 • használni az ügyviteli és egyéb szakmai szoftvereket, irodatechnikai berendezéseket kezelni
 • tájékoztatást nyújtani a szálloda vagy hajó árairól, szolgáltatásairól, azokat értékesíteni
 • kapcsolatot tartani magyar és idegen nyelven a vendégekkel, a szálloda vagy hajó részlegeivel és a vezetéssel
 • alkalmazni az üzleti kommunikáció szabályait
 • ellenőrizi a foglalásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat
 • bizonylatozni a pénzforgalmat, készpénzt és készpénzt kímélő fizetési eszközöket kezelni
 • felügyelni a szálloda vagy hajó rendjét, betartani a törvényi rendelkezéseket, minőségbiztosítási rendszert alkalmazni

Szállodahajós, szállodai személyzet pincéreként

 • az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni
 • az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában
 • munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni
 • ismeri az illem, etikett szabályait
 • felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetni a protokoll-előírások szerint, ismertetni a választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni
 • a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni
 • megszervezni a saját munkáját
 • a felszolgálandó ételek és italok minőségét, mennyiségét, hőmérsékletét, összetételét, az allergizáló anyagokat figyelemmel kísérni
 • ismeri az IBA koktél receptúráit
 • számlákat készíteni
 • átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni
 • idegen nyelven rendelést felvenni
 • környezetvédelmi előírásokat alkalmazni

Szállodahajós, szállodai személyzet szakácsként

 • napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani
 • az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni
 • felmérni a meglévő készletek mennyiségét
 • árut átvenni
 • előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat
 • nyersanyagokat előkészíteni
 • a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni
 • különféle ételeket készíteni
 • tisztában van és alkalmazza a nemzetközi (Francia) konyhanyelv fogalmait és alapkifejezéseit
 • az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani
 • tisztában van az allergén anyagokkal és ennek tudatában készíti el illetve tálalja az ételeket
 • a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket megtálalni, díszíteni
 • a maradványokat kezelni
 • a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani
 • feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni
 • technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni
 • ismeri és alkalmazza az európai HACCP szabályait

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A szállodahajós, szállodai személyzet képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Úszás tudás (400 m táv folyamatos leúszása, bármilyen úszásnemben)

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 812 03 azonosító számú, Szállodahajós, szállodai személyzet megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11647-16 Szállodahajós alapismeret
 • 11648-16 Szállodahajós, szállodai recepciós
 • 11518-16 Élelmiszerismeret
 • 12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai
 • 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
 • 11561-16 Gazdálkodási ismeretek
 • 12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv
 • 11523-16 Pincér szakmai idegen nyelv
 • 11644-16 Hajópincér-bárpincér
 • 11646-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11649-16 Matróz vizsga
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

A szállodahajós, szállodai személyzet komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu