Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 211 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7233
Könyvkötő
 • Kézi könyvkötő
 • Egyenesvágógép-kezelő (könyvkötő)
 • Gépi könyvkötő
 • Hajtogatógép-kezelő (nyomdai)
 • Könyvfóliázó

A segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Köz- és magángyűjteményekbe tartozó (a szakmairányoknál meghatározott típusú) műtárgyak megelőző védelme, tisztítása, konzerválása, restaurálása, csomagolása, mozgatása, szükség esetén együttműködve muzeológussal, könyvtárossal, levéltárossal, régésszel, művészettörténésszel, okleveles restaurátorral. A segédrestaurátor legyen képes a feladatokat az esetek többségében önállóan, egyes esetekben pedig okleveles restaurátor vagy vegyész irányításával, vagy segítségével megoldani. Jó manuális készségek mellett rendelkeznie kell a vonatkozó művelődéstörténeti, művészettörténeti, természettudományos, készítéstechnikai, anyagtani és restaurálás szakmai ismeretekkel, valamint esztétikai érzékkel. Ezeket az ismereteket és készségeket a foglalkozás gyakorlása során integrálva, a megfelelő restaurálás etikai szemlélet alapján, felelősen - szükség esetén más szakemberekkel együttműködve - kell alkalmaznia.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Bőr tárgyrestaurálási szakmairány

 • figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállítóterem klimatikus és higiéniai körülményeit
 • megállapítani a bőr- és pergamentárgyak készítés technikai jellemzőit
 • restaurátor műteremben kivitelezhető, a tárgy anyagaira és állapotára vonatkozó egyszerű vizsgálatokat elvégezni
 • felmérni a bőr- és pergamentárgy károsodásainak típusát, okait és mértékét
 • bőr- és pergamentárgyakat szárazon, oldószeresen és nedvesen tisztítani, konzerválni, megerősíteni, kiegészíteni
 • a tárgy anyagai, készítés technikai jellemzői, valamint károsodásai alapján felelősen dönteni a restaurálás szükségességéről és megtervezni a beavatkozás lépéseit
 • az elvégzett konzerválási, restaurálási beavatkozásokat szakszerűen, pontosan és őszintén dokumentálni
 • a konzervált, restaurált tárgyak számára műtárgyvédelmi szempontból megfelelő védő- és tárolóeszközöket, illetve installációt készíteni
 • a bőr- és pergamentárgyak műtárgyvédelmi szempontból megfelelő, sérülésmentes raktári elhelyezésében és kiállításának tervezésében tanácsaival segíteni a muzeológust, kiállítás rendezőt
 • elvégezni a bőr- és pergamentárgyak megfelelő csomagolását, mozgatását, valamint állományvédelmi felméréseket készíteni múzeumi gyűjteményekről

 

Fa tárgyrestaurálási szakmairány

 • figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállító terem klimatikus és higiéniai körülményeit
 • megállapítani a fa vagy részben fa műtárgyak készítés technikai jellemzőit
 • restaurátor műteremben kivitelezhető, a tárgy anyagaira és állapotára vonatkozó egyszerű vizsgálatokat elvégezni
 • felmérni a fatárgy károsodásainak típusát, okait és mértékét
 • fa műtárgyakat konzerválni, tisztítani, megerősíteni, kiegészíteni, retusálni
 • a tárgy anyagai, készítés technikai jellemzői, valamint károsodásai alapján felelősen dönteni a konzerválás és/vagy restaurálás szükségességéről és megtervezni a beavatkozás lépéseit
 • az elvégzett konzerválási, restaurálási beavatkozásokat szakszerűen, pontosan és őszintén dokumentálni
 • a konzervált, restaurált tárgyak számára műtárgyvédelmi szempontból megfelelő védő- és tárolóeszközöket, illetve installációt készíteni
 • a fatárgyak műtárgyvédelmi szempontból megfelelő, sérülésmentes raktári elhelyezésében és kiállításának tervezésében tanácsaival segíteni a muzeológust, kiállítás rendezőt
 • elvégezni a fatárgyak megfelelő csomagolását, mozgatását

 

Fém tárgyrestaurálási szakmairány

 • figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállító terem klimatikus körülményeit
 • megállapítani a fém műtárgyak jellegzetes készítésének technikai jellemzőit
 • restaurátor műteremben kivitelezhető, a tárgy anyagaira és állapotára vonatkozó egyszerű vizsgálatokat elvégezni
 • felmérni a fémtárgy károsodásainak típusát, okait és mértékét
 • régészeti, néprajzi és történeti/ipartörténeti fémtárgyakat, főként tömeganyagot tisztítani, konzerválni és restaurálni
 • a tárgy anyagai, készítés technikai jellemzői, valamint károsodásai alapján felelősen dönteni a konzerválás és/vagy restaurálás szükségességéről és megtervezni a beavatkozás lépéseit
 • az elvégzett konzerválási, restaurálási beavatkozásokat szakszerűen, pontosan és őszintén dokumentálni
 • a konzervált, restaurált tárgyak számára műtárgyvédelmi szempontból megfelelő védő- és tárolóeszközöket, illetve installációt készíteni
 • a fémtárgyak műtárgyvédelmi szempontból megfelelő, sérülésmentes raktári elhelyezésében és kiállításának tervezésében tanácsaival segíteni a muzeológust, kiállítás rendezőt

 

Papír- és könyvrestaurálási szakmairány

 • felmérni a konzerválandó vagy restaurálandó dokumentumok és könyvek állapotát, és megállapítani a károsodások okait, jellegét és mértékét
 • javaslatot tenni a gyűjtemények kezelőinek/vezetőinek, a károsodást megelőző intézkedésekre
 • konzerválni (stabilizálni) a károsodott dokumentumok, könyvek állapotát
 • restaurálási tervet és dokumentációt készíteni
 • restaurálni a károsodott papír- vagy pergamenalapú, egylapos dokumentumokat és műtárgyakat
 • restaurálni a pergamenre vagy papírra írt vagy nyomtatott könyvtestet, és a különböző anyagokból és technikákkal készült könyvkötéseket
 • a kötés nélküli, restaurált könyvtestet szükség szerint bekötni
 • alkalmazni a különböző megelőző állományvédelmi módszereket
 • részt venni a gyűjtemények állapotának felmérésében, és állományvédelmi programok megvalósításában
 • közreműködni kiállítások rendezésében, az állományvédelmi szempontok képviseletével

 

Régészeti tárgyrestaurálási szakmairány

 • figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállító terem klimatikus és higiéniai körülményeit
 • elvégezni a régészeti ásatásokon a leletek előkezelését, felszedését, szakszerű csomagolását
 • megállapítani a régészeti leletek feltételezhető készítés technikai jellemzőit
 • restaurátor műteremben kivitelezhető, a tárgy anyagaira és állapotára vonatkozó egyszerű vizsgálatokat elvégezni
 • felmérni a régészeti ásatáson előkerült tárgy károsodásainak típusát, okait és mértékét
 • a régészeti feltárás során előkerült kerámia-, üveg-, fém-, és szerves anyagokat tisztítani, konzerválni és restaurálni
 • a tárgy anyagai, készítés technikai jellemzői, valamint károsodásai alapján felelősen dönteni a restaurálás szükségességéről és megtervezni a beavatkozás lépéseit
 • az elvégzett konzerválási, restaurálási beavatkozásokat szakszerűen, pontosan és őszintén dokumentálni
 • a konzervált, restaurált tárgyak számára műtárgyvédelmi szempontból megfelelő védő- és tárolóeszközöket, illetve installációt készíteni
 • a régészeti leletek műtárgyvédelmi szempontból megfelelő, sérülésmentes raktári elhelyezésében és kiállításának tervezésében tanácsaival segíteni a muzeológust, kiállítás rendezőt

 

Szilikát tárgyrestaurálási szakmairány

 • figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállító terem klimatikus és higiéniai körülményeit
 • megállapítani a szilikát műtárgyak készítés technikai jellemzőit
 • restaurátor műteremben kivitelezhető, a tárgy anyagaira és állapotára vonatkozó egyszerű vizsgálatokat elvégezni
 • felmérni a kerámia- és üvegtárgy károsodásainak típusát, okait és mértékét
 • szilikát műtárgyakat szárazon és nedvesen tisztítani, konzerválni, megerősíteni, kiegészíteni
 • a tárgy anyagai, készítés technikai jellemzői, valamint károsodásai alapján felelősen dönteni a restaurálás szükségességéről és megtervezni a beavatkozás lépéseit
 • az elvégzett konzerválási, restaurálási beavatkozásokat szakszerűen, pontosan és őszintén dokumentálni
 • a konzervált, restaurált tárgyak számára műtárgyvédelmi szempontból megfelelő védő- és tárolóeszközöket, illetve installációt készíteni
 • a kerámia- és üvegtárgyak műtárgyvédelmi szempontból megfelelő, sérülésmentes raktári elhelyezésében és kiállításának tervezésében tanácsaival segíteni a muzeológust, kiállítás rendezőt
 • elvégezni a kerámia- és üvegtárgyak megfelelő csomagolását, mozgatását

 

Textil tárgyrestaurálási szakmairány

 • figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállító terem klimatikus és higiéniai körülményeit
 • megállapítani a textil műtárgyak készítés technikai jellemzőit
 • restaurátor műteremben kivitelezhető, a tárgy anyagaira és állapotára vonatkozó egyszerű vizsgálatokat elvégezni
 • felmérni a textiltárgy károsodásainak típusát, okait és mértékét
 • textil műtárgyakat szárazon és nedvesen tisztítani, konzerválni, megerősíteni, kiegészíteni
 • a tárgy anyagai, készítés technikai jellemzői, valamint károsodásai alapján felelősen dönteni a restaurálás szükségességéről és megtervezni a beavatkozás lépéseit
 • az elvégzett konzerválási, restaurálási beavatkozásokat szakszerűen, pontosan és őszintén dokumentálni
 • a konzervált, restaurált tárgyak számára műtárgyvédelmi szempontból megfelelő védő- és tárolóeszközöket, illetve installációt készíteni
 • a textiltárgyak műtárgyvédelmi szempontból megfelelő, sérülésmentes raktári elhelyezésében és kiállításának tervezésében tanácsaival segíteni a muzeológust, kiállítás rendezőt
 • elvégezni a textiltárgyak megfelelő csomagolását, mozgatását

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Papír- és könyvrestaurálási szakmairány esetében: Kézi könyvkötő gyakorlati ismeretek: beakasztott, félvászon kötésű könyv készítésének - megfelelő színvonalú - készsége

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 211 12 0010 54 03 Műtárgyvédelmi asszisztens vagy

  52 211 01 Műtárgyvédelmi munkatárs vagy

  Papír- és könyvrestaurálás szakmairány esetében: 54 211 11 Könyvműves, vagy 31 527 01 Könyvkötő

  Szakmai előképzettségként visszamenőleg elfogadható végzettségek:

  OKJ-azonosító: 54 211 12 Műtárgyvédelmi munkatárs (54 211 12 0010 54 03 Műtárgyvédelmi asszisztens)

  OKJ-azonosító: 52 8425 01 Műtárgyvédelmi asszisztens

  A Papír- és könyvrestaurálási szakmairány esetében ezeken kívül:

   

  OKJ-azonosító: 51 5278 02 Kézi könyvkötő

  OKJ-azonosító: 12 4 7354 03 6002 Kézi könyvkötő

  OKJ-azonosító: 31 527 01 Könyvkötő

  OKJ-azonosító: 51 5278 02 Könyvkötő

  OKJ-azonosító: 12 2 7354 03 6003 Könyvkötő

  OKJ-azonosító: 31 5278 06 Könyvkötő asszisztens

  OKJ-azonosító: 54 211 11 Könyvműves

  OKJ-azonosító: 52 1812 09 Könyvműves

  OKJ-azonosító: 87 4 3729 15 4 019 Könyvműves


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 640 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 53 211 01 azonosító számú, Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10850-12 A textiltárgyak restaurálása (Textil tárgyrestaurálási szakmairány)
 • 10765-12 A szilikáttárgyak restaurálása (Szilikát tárgyrestaurálási szakmairány)
 • 10764-12 A régészeti anyagok restaurálása (Régészeti tárgyrestaurálási szakmairány)
 • 10762-12 Papír- és könyvrestaurálás (Papír- és könyvrestaurálási szakmairány)
 • 10761-12 A fémtárgyak restaurálása (Fém tárgyrestaurálási szakmairány)
 • 10760-12 A fatárgyak restaurálása (Fa tárgyrestaurálási szakmairány)
 • 10759-12 A bőrtárgyak restaurálása (Bőr restaurálási szakmairány)
 • 10758-12 Közgyűjteményi műtárgyvédelem

A segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Vizsgaremek készítése és a dokumentáció leadása.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu