Segédkönyvtáros - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Segédkönyvtáros
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 322 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Segédkönyvtáros - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3717
Kulturális intézményi szaktechnikus

A segédkönyvtáros szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A segédkönyvtáros szakképesítéssel rendelkező könyvtári szakembert szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban alkalmassá teszik okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatainak elvégzésére, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek esetében pedig önálló működtetésére is. A segédkönyvtáros munkájával hozzájárul a könyvtár alapvető céljainak megvalósításához, a használók információval, dokumentumokkal, könyvtári szolgáltatásokkal való ellátásához. Tevékenységét a könyvtárakra vonatkozó jogszabályok és előírások ismeretében, azok betartásával végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a hivatása etikai alapelveivel azonosulni
 • nyilvános könyvtári feladatokat ellátni
 • különböző könyvtári munkafolyamatokat végrehajtani
 • szakmai kapcsolatokat folyamatosan fenntartani
 • az Országos Dokumentumellátási Rendszerrel és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos feladatokat ellátni
 • a Könyvtári Intézet szolgáltatásait használni
 • a könyvtár működési dokumentumaiban rögzítetteket alkalmazni
 • állománygyarapítási teendőket ellátni
 • állomány–nyilvántartásokat vezetni
 • raktározási, állományellenőrzési és állományvédelmi feladatokat ellátni
 • a bibliográfiai tételeket, az ETO– és egyéb szakjelzeteket értelmezni
 • közös katalógusokat, digitális könyvtárakat és gyűjteményeket használni
 • a felhasználókkal való kommunikációs módszereket gyakorlatban alkalmazni
 • a digitális írástudás és az információs műveltség alapjait közvetíteni a könyvtárhasználók számára
 • a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást végezni
 • a beiratkozás, a kölcsönzés és a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás teendőit ellátni
 • a tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásait használni
 • a hátrányos helyzetű felhasználók és a gyerekek számára nyújtható könyvtári szolgáltatásokat ellátni
 • a munkájához szükséges számítástechnikai ismereteket és digitalizálási technikákat alkalmazni
 • a könyvtárban használt technikai eszközöket kezelni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A segédkönyvtáros képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

33%-elmélet
67%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 420 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 322 01 azonosító számú, Segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10709-12 Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás
 • 10708-12 Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás
 • 10707-12 A könyvtári rendszer működése

A segédkönyvtáros komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu