Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 861 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3655
Nyomozó

A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedési rendőr, közrendvédelmi rendőr) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:


 • a rendőr jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el,

 • tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre,

 • tájékoztatást ad és segítséget nyújt,

 • személy és objektumvédelmi feladatokat lát el,

 • jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet,

 • segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését,

 • végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során,

 • csapatszolgálati tevékenységet végez,

 • őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre,

 • a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el,

 • intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását,

 • megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • általános szolgálati feladatokat teljesíteni,
 • adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni,
 • jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztetni, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni),
 • államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni,
 • biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani,
 • elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat,
 • felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak,
 • idegen nyelven kommunikálni,
 • idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni,
 • járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni,
 • jogszerűen és szabályszerűen intézkedni,
 • közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni,
 • csapatszolgálati feladatokat teljesíteni,
 • szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni,
 • szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni,
 • tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni,
 • tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
51 861 01
részszakképesítés
51 861 02
részszakképesítés
51 861 03
részszakképesítés
55 861 01
szakképesítés-ráépülés
55 861 02
szakképesítés-ráépülés
55 861 03
szakképesítés-ráépülés
55 861 04
szakképesítés-ráépülés
55 861 05
szakképesítés-ráépülés
55 861 06
szakképesítés-ráépülés
55 861 07
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedési rendőr, közrendvédelmi rendőr) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

az első szakképzési évfolyam szorgalmi időszakán kívül, azt követő időben 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 861 01 azonosító számú, Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10374-12 Közrendvédelmi rendőri feladatok (Közrendvédelmi rendőr)
 • 10375-12 Közlekedési rendőri feladatok (Közlekedési rendőr)
 • 10373-12 Határrendészeti rendőr feladatok (Határrendészeti rendőr)
 • 10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok (Bűnügyi rendőr)
 • 10372-12 Járőri feladatok
 • 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
 • 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
 • 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok

A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedési rendőr, közrendvédelmi rendőr) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszerű szakképzés esetén: • Az 1,5 éves képzési időeredményes teljesítése.

 • A kerettantervben előírt csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

 • B kategóriás vezetői engedély megléte.

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: • A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és annak a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

 • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az adott szakmairányhoz előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


 


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu